Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
fargerike blyaater

Gode råd for skole- og barnehagestart


barn med CF, PCD, brosjyrer, oppfølging, rettigheter
29.07.2015
Sharon Gibsztein

Barn med CF og PCD trenger noen ekstra forberedelser før oppstart i barnehage og skole. Les våre gode råd fra erfarne foreldre til CF-barn, og last ned vår brosjyremål for nettopp ditt barn. Lykke til med en spennende periode av barnelivet!

Oppdatert august 2021

 

Disse rådene er i all hovedsak basert på innspill fra foreldre til barn med CF på vår lukkede facebookgruppe Cystisk fibrose. Listen er ikke uttømmende, men en grei innføring i hva det er lurt å huske på. 

 

 1. Planlegg tidlig, ta gjerne kontakt med barnehage/skole allerede ett år før oppstart for en gjensidig orienteringssamtale.
 2. Etablér eventuelt ansvarsgruppe.
 3. Søk eventuelt om PPT-ressurser allerede i begynnelsen av april for kommende barnehage/skoleår. Slike ressurser fordeles i april/mai, så det er viktig å være tidlig ute.
 4. Viktig å gi en konkret beskrivelse av hvilke gjøremål/tiltak skole/barnehage/assistent må utføre.
 5. Få hjelp fra Norsk senter for cystisk fibrose, både til å beskrive behov og til å gi informasjon.
 6. Diskutér hvilke forventninger dere som foreldre har, kartlegg hvilke forventninger og behov barnehage/skole måtte ha.
 7. Om det kan være nyttig, del ut infobrosjyren for skole/barnehageoppstart (last ned mal her) – til alle barna og deres foreldre i klasse/avdeling. NB. husk personvern og hva/hvor mye de andre trenger å vite for at det skal bli greit for ditt barn med CF/PCD.
 8. Det er individuelt hvor åpne man vil være, men det kan være hensiktsmessig å bruke foreldremøter til å informere om CF/PCD, hvordan CF/PCD arter seg for ditt barn og hvilke hensyn de andre barna må ta. Vær åpen for spørsmål.
 9. Ta opp ting undervegs.
 10. Husk at CF/PCD sannsynligvis er helt nytt for både skole/barnehage, de andre barna og deres foreldre, og at det er mye nytt å lære og å forholde seg til.
 11. Trenger du flere råd, vil høre andres erfaringer med barnehage/skole og CF – bruk vår lukkede facebookgruppe Cystisk fibrose eller PCD – her kan du stille spørsmål og få svar på det du lurer på!
 12. Korona: følg nasjonale råd og de rådene og påbudene som gjelder lokalt for din skole/din kommune.

 

Vi tar også med en fin sak fra NRK - 7 tips til god barnehagestart (NB, NRK-saken er fra 2016).

 

Aktuelle linker

 

Fra Norsk senter for cystisk fibrose

 

 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen