Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
dna helix gronnbla

Godkjenningsprosess for tezacaftor og ivacaftor igang - USA og Europa


medikamentnytt, behandling, presisjonsmedisiner for cf
30.03.2017
Sharon Gibsztein

August 2017: Godkjenningsprosess har startet. Les mer nedenfor. Virkestoffkombinasjonen med tezacaftor og ivacaftor er blitt testet på pasienter med to kopier med F508del-mutasjonen og på pasienter som kun har én kopi av F508del-mutasjonen. Produsenten har nå startet godkjenningsprosessen for det som vil bli den tredje årsaksbehandlende medisinen for cystisk fibrose.

Oppdatert oktober 2019 

 

Ivacaftor er allerede i salg og bruk i Norge under handelsnavnet Kalydeco. Tezacaftor er også kjent under utviklingsnavnet Vx-661.

Siste nytt august 2017 - godkjenningprosess startet

Produsenten har startet prosessen med å få legemiddelet godkjent i henholdsvis USA og Europa.

For hvem: Det søkes om å få kombinasjonsbehandlingen med tezacaftor/ivacaftor godkjent som årsaksbehandling for pasienter med cystisk fibrose fra 12 år og oppover, som har mutasjonskombinasjon enten med to kopier av F508del, eller én kopi av F508del pluss én kopi med residual (restfunksjon). Se liste over de aktuelle «residual»-mutasjonene i "Heterozygote...."-avsnittet lenger ned.

USA: I august 2017 har produsenten sendt søknad til amerikanske FDA om å få godkjent  tezacaftor/ivacaftor som årsaksbehandling for bestemte undergrupper av pasienter med cystisk fibrose. FDA har innvilget hurtigbehandling, og vil komme med sin vurdering rundt 28. februar 2018.

Europa: Her er godkjenningsprosessen litt mer komplisert og tidkrevende, og delt i flere trinn. Produsenten har levert inn dokumentasjon til forbehandling i komitéen for medisinprodukter til mennesker, CHMP. Denne komitéen kommer med en positiv eller negativ innstilling som så behandles i EU-kommisjonen. Hvis EU-kommisjonen sier tommel opp, blir legemiddelet godkjent av EMA, det europeiske legemiddelverket. Man kan følge innstillingene i CHMP/EU-kommisjonen her. 

Norge: Når EMA eventuelt har godkjent legemiddelet, vil produsenten kunne starte forhandlinger om pris og refusjon for hvert enkelt europeisk land, herunder Norge. 

September 2017: Les mer om "Utfordringer med nye og kostbare sykehuslegemidler" hos Legemiddelverket.

 

Nedenfor følger den opprinnelige teksten fra april 2017. 

Homozygote: Fase-3 studien på de med TO kopier av F508del-mutasjonen

I denne studien, kalt EVOLVE, er virkestoffkombinasjonen blitt testet i 24 uker på mer enn 500 pasienter som er 12 år eller eldre. Testingen har foregått ved 90 ulike teststeder i Nord-Amerika og Europa.

 

Homozygot: resultatene

Studien viste at det var 4 prosent forbedring i lungefunksjon sammenlignet med de som fikk placebo, altså virkestoffrie juksepiller. Forbedringen er signifikant. Det var også forbedring i andre viktige kjennetegn ved sykdommen, som betennelser og forverringer, samt livskvalitet.

Virkestoffkombinasjonen med tezacaftor og ivacaftor ble godt tålt, og totalt sett var bivirkningene de samme som man så i placebo-gruppen, altså de som fikk virkestoffrie juksepiller. I tillegg var pustemessige komplikasjoner de samme i de to testgruppene.

 

Heterozygote: Fase-3 studien på de med ÉN kopi av F508del-mutasjonen og en mutasjon med restfunksjon (residual function)

I denne studien, kalt EXPAND, så de på sikkerhet og effekt av tezacaftor og ivacaftor hos pasienter som har én kopi av F508del-mutasjonen og en mutasjon som man antar har en restfunksjon (residual function). Mutasjonene med restfunksjon som var med i studien var følgende:

2789+5G->A, D110E, R352Q, A1067T, 3849+10kbC->T, D110H, A455E, R1070Q, 3272-26A->G, R117C, D579G, R1070W, 711+3A->G, E193K, S945L, F1074L, E56K, L206W, S977F, D1152H, P67L, P205S, F1052V, D1270N, R74W, R347H, K1060T

Et fåtall av disse mutasjonene finnes i den norske CF-befolkningen.

 

Heterozygot: Resultatene

Studien varte i 8 uker, og resultatene viser at de som tok kombinasjonsbehandlingen økte sin lungekapasitet med 6.8 prosent, sammenlignet med de som fikk placebo, altså juksemedisin.

I studien testet de også å bruke bare ivacaftor, og da økte lungekapasiteten med 4,7 prosent, sammenlignet med placebogruppen. Dette viser altså at tezacaftor gir en positiv tilleggseffekt.

 

Hva er mutasjoner med restfunksjon?

Mutasjoner med restfunksjon (residual function) betyr at CFTR har noe funksjon, fordi CFTR-proteinet har nådd frem til celleoverflaten, men at det enten ikke er i full aktivitet eller det er ikke stor nok mengde protein.

Restfunksjon-mutasjonene ble valgt ut ved at man brukte pre-klinisk analyse for å finne de mutasjonene som man antok ville kunne reagere positivt på ivacaftor.


Ny mulig behandling for fem prosent

Om denne kombinasjonsbehandlingen skulle bi godkjent som legemiddel, vil rundt fem prosent av CF-befolkningen kunne få en modulatorbehandling som de ikke har i dag. Modulatorbehandling er begrepet som beskriver behandling som påvirker og gjenskaper effekt i CFTR-proteinet, tidligere kalt årsaksbehandling og persontilpasset behandling for cystisk fibrose.

 

FDA-søknad

Produsenten sier at de planlegger å sende søknad for legemiddelgodkjenning til høsten. Målgruppene for den eventuelle nye medisinen vil være de samme som i studiene.

 

Les mer:

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen