Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Gravid

Gravide og medisinbruk


voksen med CF, ung med CF, behandling
08.01.2014

Gravide kvinner med CF kan ha mange spørsmål om medisiner og gravididet. Forskning viser dessuten at kronisk syke kvinner ofte ikke tar medisiner som anbefalt. Vi har innhentet kommentarer og råd fra Norsk senter for cystisk fibrose. 

 

Forskning.no kunne før jul vise til en studie som viser at mange gravide ikke tar medisinene sine - hver tredje gravide kvinne med en kronisk sykdom tar ikke medisinene sine slik legen har anbefalt.

Pål L Finstad, seksjonsoverlege ved Norsk senter for cystisk fibrose, voksenseksjonen, vet mye om graviditet hos kvinner med CF. Vi lot ham lese saken fra forskning.no og ba ham kommentere: 

 

Hva vet dere om etterlevelse (i forhold til å ta medisiner slik legen har anbefalt) hos gravide CF'ere?:

 - Vi har ikke gjort noen spørreundersøkelse på dette. Inntrykket er at gravide med CF er flinke til å ta sine medisiner. Studier har vist at kanskje over halvparten av CF pasienter ikke helt greier å følge opp alle behandlingsråd fra sykehuset. Inntrykket vårt er nok at de som blir gravide kanskje følger opp behandlingsråd bedre under svangerskapet enn tidligere.

 

Hva slags informasjon får gravide CF'ere om medisinbruk; viktighet, skader på fosteret osv?

 - Vi prøver å gi god informasjon om dette tidlig i svangerskapet - eller aller helst før. Et viktig poeng er at barnet har det best når helsen hos mor er best mulig. Det betyr at det er viktig med optimal behandling (også medisiner) under svangerskapet. Det er også viktig med rask behandling av komplikasjoner som infeksjon, dårlig ernæring, høyt blodsukker osv. Noen medisiner er vist å kunne skade fosteret og de må selvfølgelig unngås.

 

Naturmedisiner i forhold til "vanlige" medisiner?

 - Når det er indikasjon for medisinsk behandling med medikamenter, kan ikke naturmedisiner erstatte disse. Det er uansett lurt å diskutere med sin lege eventuell bruk av naturmedisiner.

 

Hvor skal gravide CF'ere/ammende CF-mødre henvende seg hvis de har spørsmål/er urolige mht egne CF-medisiner og graviditet/amming?

 - Da kan de gjerne ringe oss (NSCF ved CF seksjonen, lungeavd, OUS, Ullevål). Vi har også lagt ut en del info på hjemmesiden til NSCF.

 

Eventuelt, hva skal gravide CF-kvinner absolutt ikke gjøre?

 - Gravide med CF bør ikke tenke at de skal bruke minst mulig medisiner - optimal behandling er viktigst - også for barnet! understreker Finstad.

 

Har du spørsmål?

Spørsmål om dette temaet? Ta kontakt med NSCF ved CF seksjonen, lungeavd, OUS, Ullevål på telefon 23 01 59 64 eller via sentralt nummer til NSCF 23 01 55 90. Pasienter med MinJournal kan også bruke MJ til å sende beskjeder og spørsmål. Ved akutte spørsmål bør lege kontaktes per telefon.

 

Mer informasjon

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen