Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Ikke avlys storkontrollen din!


ung med cf, voksen med cf, behandling
01.06.2017
Sharon Gibsztein

zombie 521243 640

Litt mye å gjøre på jobb om dagen? Planlagt uken litt dårlig? Og så var det plutselig en storkontroll der? Sett oppfølging av helsen din først, vis hensyn til andre pasienter og helsevesenet - ikke avlys storkontrollen i siste liten.

 

Ja visst bruker vi mer enn nok tid på sykdommen vår som det er, og vi vil gjerne passe jobben vår så godt vi kan, og plutselig var datoen for to dagers storkontroll der uten at vi har husket å planlegge for den. Storkontrollen er bare i veien.

Men om du avlyser storkontrollen, kan du risikere at CF’en plutselig blir veldig i veien. Respektér din egen helse og helsevesenets tid ved å møte opp til storkontrollen.

 

Storservice for helsen din

Storkontrollen er den mest grundige og brede kontrollen av din CF-helse, laget for å fange opp viktige endringer i organer og systemer som man ikke rekker å sjekke ved en vanlig kontroll. Storkontroll er viktig for at du skal kunne få et lengst og best mulig liv med din CF.

 

7-9 enkeltstående avtaler

En storkontroll er ikke en vanlig legetime. Storkontroll er et nøye oppsatt program som går over to dager. Våre helsefolk på CF Voksen har jobbet mange timer og dager med å få presset alle avtalene inn på de to dagene du er ved Norsk senter for cystisk fibrose. Hver storkontroll består av opp til 7-9 separate avtaler som skal koordineres mellom ulike sykehusavdelinger og helsepersonell.

 

Mer storkontroll-kø

Om du avlyser rett før, går alle de oppsatte timene til spille, sykehuset rekker ikke å tilby timene til andre pasienter, og det blir enda mer kø og ventetid for alle i systemet. Neste gang er det kanskje du som må vente ekstra lenge på storkontroll når du trenger det som mest.

 

Ta kontakt i god tid – eller møt opp!

Om du flere uker før ser at du får problemer med å møte opp til storkontrollen din, ta kontakt med CF-fagfolkene så raskt som mulig. Da kan de kanskje tilby din «slot» til noen andre. Er det bare en uke eller noen dager til, må du sette alt annet til side og møte opp. Det er din helse. Og det offentliges ressurser.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen