Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Nysedame

Influensa – CF’ere skal vaksineres


Behandling, Oppfølging
04.01.2013
Sharon Gibsztein

Vi regner med at alle med CF vaksinerte seg mot influensa om høsten. De som ikke tar vaksinen om høsten, kan fremdeles vaksinere seg tidlig på vinteren. CF’ere er i risikogruppen, og anbefales sterkt å vaksinere seg så snart vaksinen er tilgjengelig.

Illustrasjon: googlet.

 

CF’ere tilhører risikogruppen ”voksne og barn med kroniske luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet”, og skal tilbys influensavaksine hver høst, eventuelt etterspørre dette hos legen. Fordi vi er i en av risikogruppene, skal vi dessuten også prioriteres.

 

Fordi en vaksine ikke er en 100 % beskyttelse, kan det også være lurt om CF’erens nære familie vaksinerer seg. Vintersesongen 2012/2013 er det flere ulike typer influensa i omløp, og den såkalte svineinfluensa’en er nå å regne som en vanlig sesonginfluensa, og er også i omløp.

 

Vi minner om det viktigste rådet for å unnngå influensa, videosnutt fra Folkehelseinstituttet: god hånd-, hoste- og nysehygiene!

 

Mer informasjon
Nedenfor finner du noen aktuelle linker og informasjon om influensa og vaksiner fra Folkehelseinstituttet som er aktuelle denne vinteren:

Ikke for sent å vaksinere seg

Stadig mer influensa

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksine

 

 

Bruk av antivirale midler ved CF og svineinfluensa
I 2009 ga Norsk senter for cystisk fibrose disse rådene i forhold til medisinering av mennesker med CF som får såkalt svineinfluensa:

Bruk av antivirale midler ved CF 

Husk: ta kontakt med legen om du ved influensa får vesentlig redusert almenntilstand og/eller får åndenød. 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen