Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
IngerKarin blomstereng fotoJHNatlandsmyr utsnitt

Inger-Karin Natlandsmyr er ny leder i NFCF


styret, organisasjonen, årsmøtet, leve med cf, voksen med cf, barn med cf, ungdom med cf, region vest
10.04.2018
Sharon Gibsztein

Søndag 8. april ble rogalendingen Inger Karin Natlandsmyr valgt til ny leder i NFCF. Hun har selv CF i tillegg til at noen av hennes barn har CF. Natlandsmyr etterfølger Trine Mørk Fossen. Bli kjent med den spreke 4-barnsmoren her! Foto: Jan Halvor Natlandsmyr.

Oppdatert 11. april 2018 

47 år gamle Inger Karin Natlandsmyr har usedvanlig gode kvalifikasjoner for å lede NFCF både i form av egne erfaringer og i form av relevant fagbakgrunn.

Natlandsmyr har selv CF, og to av hennes fire barn har også CF. I tillegg har hun utdannet seg til sykepleier, og har tatt en mastergrad i helsevitenskap ved Universitetet i Stavanger. Bacheloroppgaven handlet om å leve med CF som voksen, mens Masteroppgaven handlet om hvordan fysisk aktivitet i skolen påvirker barns livskvalitet. Før hun tok sykepleiestudiet, tok hun noen år på siviløkonomstudiet på Norges handelshøyskole i Bergen.

Hun fikk CF-diagnosen som voksen, og har vært medlem i NFCF siden 1990-tallet og har også sittet i regionstyret i region Vest.

Inger Karin har også vært aktiv i andre foreninger og lag; styreleder i CISV Rogaland, har vært styreleder i Stiftelsen Steinerskolen i Stavanger og leder av FAU ved samme skole, har vært leder av Barnas Turlag i Stavanger, er styremedlem i Stavanger Turistforening og har utenom dette hatt mange verv for ulike foreninger og lag der barna har vært aktive i oppveksten.

Inger Karin er oppvokst på Jæren, men bor i dag i Stavanger sammen med sin mann, en labrador på 8 år og de av de fire barna i alderen 17-23 år som fremdeles bor hjemme.

NFCFs nye leder er en svært aktiv turgåer som elsker naturen og bruker det både som behandlingssted, motivator og hobby, og de siste årene har hun holdt på med et stort turprosjekt; å gå Norge på langs. Der andre gjerne tar hele turen i ett jafs, har Inger Karin valgt å fordele de 10-15 dager lange etappene utover flere år. Slik kan Norge på langs legges til avgrensede ferieperioder, slik at resten av tiden kan brukes på verv, helse og familie. Natlandsmyr kunne starte med årsaksbehandlingen for cystisk fibrose, Kalydeco, da den kom, og betegner den som sin lykkepille.

Inger Karin er for tiden på en tur som har vært planlagt lenge. Vi kommer tilbake med et intervju nærmere sommeren. 

 

Takk til Trine Mørk Fossen

Inger Karin etterfølger Trine Mørk Fossen, som har vært NFCFs leder siden juni 2016. Mørk Fossen gikk i 2016 til lederoppgaven med stor respekt for oppgaven, pågangsmot og evne til å sette seg inn i nye ting. Tillitsvalgte er blitt vist stor tillit og leder Mørk Fossen har vært opptatt av gode samarbeid. I og med at Mørk Fossen fortsetter i styret som vanlig styremedlem, kan NFCF fortsette å nyte godt av Mørk Fossens erfaring og kunnskap. Styremedlem Mørk Fossen erstatter styremedlem Gina Møen.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen