Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
NFCF FroylandLegernes

Ingvar Frøyland og Elisa Legernes nye NFCF-representanter i Organdonasjon


transplantasjon, organisasjonen, interessepolitikk, aktiv og engasjert
26.01.2018
Sharon Gibsztein

Tidligere NFCF-leder og styremedlem i CF-Europa Ingvar Frøyland er nytt styremedlem i Stiftelsen organdonasjon. Med seg får han også nytt varamedlem Elisa Legernes. I representantskapet sitter Øivind A. Tandberg med vara Mari Ellefsen.

 

Høsten 2017 skiftet NFCF ut sine representanter til Stiftelsen organdonasjon. Åshild Nymo og vara Sharon Gibsztein takket av etter eget ønske etter mange år i vervene. NFCF er svært glade for å ha fått på plass to engasjerte og dyktige etterfølgere med Ingvar Frøyland og Elisa Legernes.

 

Ingvar Frøyland: personlig erfaring med transplantasjon  

Ingvar Frøyland har personlig erfaring med lungetransplantasjon og cystisk fibrose fra sin nære familie:

 - Når eg sa ja til SO, har jo det samanheng med at eg gjennom ein del år no har opplevd transplantasjon på nært hald, og problematikken er på ny aktuell i CF-familien vår, så gjennom dette håpar eg å kunna bidra positivt på vegne av den store CF-familien i landet inn i SO-styret. Tilgang på organ vil jo vera eit viktig fokus også framover og elles håpar eg at folk i CF-miljøet tar kontakt om tema dei ønskjer SO bør ha på dagsorden.

Ingvar Frøyland er født 1951 og kommer fra Tysvær kommune i Rogaland.

 

Solid CF-bakgrunn

Ingvar var NFCF-leder i perioden 1999-2002, og har også vært styremedlem i CF Europe, som er den europeiske sammenslutningen av CF-pasientforeninger. Gjennom sine personlige erfaringer med ulike sider av transplantasjonsprosessen og sykehussektoren, og som kultursjef i Tysvær kommune har han stort engasjement og god forståelse av de rammene SO skal fungere i. Les mer om Ingvars lederperiode i NFCF, hvor han blant annet forteller om CF-musikalen med Alexander Rybak basert på CF'eren Ketil Moe sitt liv.

 

Elisa Legernes: sterkt engasjement for organdonasjon

Ingvar får med seg Elisa Legernes som sin vara til SO-styret. Elisa bor på Nesodden utenfor Oslo og er mor til en jente i barnehagealder med CF. Hun har en master i psykologi fra universitetet i Oslo med spesialisering innen i helse- og sosialpsykologi.

 - Jeg sa ja til å gå inn i SO fordi jeg, som i likhet med mange andre CF-foreldre eller mennesker med CF, har et sterkt engasjement for organdonasjon. Mitt ønske er å bidra til å fremme kunnskap om organdonasjon, slik at flere vil bli organdonor. Valget om å bli organdonor kan potensielt redde opptil 7 liv. Vi mangler stadig vekk donorer og flere dør hvert år på venteliste. Det er rett og slett vanskelig ikke å la seg engasjere.

 

Å bidra med noe overordnet i en krevende hverdag

 - Livet med CF for min del ofte oppleves som uforutsigbart og noen ganger utenfor all kontroll, og da er det utrolig meningsbærende å forhåpentligvis kunne bidra i en sak som er så viktig for mennesker med CF.

 

NFCF i representantskapet

Stiftelsen organdonasjon har også et representantskap, og der sitter Øivind A. Tandberg med vara Mari Ellefsen. Tandberg jobber innenfor eiendom og utvikling, er familiefar, aktiv høyrepolitiker og er lungetransplantert. Ellefsen er spesialfysioterapeut på Frambu senter for sjeldne diagnoser og kjenner til CF via familie. De ble valgt inn i 2016. Begge bor i Osloregionen.

 

Stiftelsen organdonasjon

Bak Stiftelsen organdonasjon står NFCF og fem andre pasientorganisasjoner. Organisasjonene kan stille med kandidater til SOs styre. SO jobber for å informere befolkningen om organdonasjon. SOs formål er å få befolkningen til å si ja til organdonasjon som de deler med sine nærmeste. SO er også pådrivere overfor helsevesen og myndigheter for å sikre at nødvendige ressurser stilles til disposisjon for å redde liv. SO feiret sitt 20-årsjubileum i 2017. NFCF ble en formell «medeier» i 2003. Les historien om organdonasjon og transplantasjon og SOs årsrapport. 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen