Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
540.jpg

Journaltilgang på nett


Organisasjonen, Interessepolitikk
20.10.2010
Sharon Gibsztein

Oslo universitetssykehus jobber nå med et forprosjekt for å gi pasienter tilgang til journalinformasjon på nett. Bildet viser logoen til et annet lignende prosjekt for resepter.

 

Tjenester over internett - en enklere hverdag?
Hvis du kunne få tilgang til ulike helsetjenester via en sikker tjeneste på en myndighetsdrevet helseportal på internett, hva ville du hatt da?

·         Kunne bestille resepter – din resepthistorikk?

·         Bestille/endre timer?

·         Se journalnotatene legen har gjort

·         Se epikrisene dine?

·         Se de siste laboratorie – og mikrolaboratoriesvarene; blodprøver og spytteprøver?

·         Se de siste røntgenbildene og beskrivelsene?

·         Kunne sende meldinger til legen via en sikker tjeneste som bare du har tilgang til? Få svar fra legen via samme sikre tjeneste?

·         Få raskt svar på det du lurer på?

Si din mening om dette på CFNorge!

 

 

Prosjektet er igang
Akkurat nå jobber Oslo universitetssykehus med et prosjekt for å gi pasienter tilgang til journalinformasjon på nett. Man ser for seg en sikker portal med sikkerhetsnivå 4 (øverste sikkerhetsnivå slik det er definert av Difi), dvs med et sikkerhetsnivå på linje med det man har på nettbank og enda litt høyere. Prosjektleder er Sissel Jor, Leder ved Seksjon for forsknings- og pasienttjenester, IT avdelingen på Oslo universitetssykehus HF.


 


Vår journal - vårt innsyn
Kongstanken er at vi som pasienter har rett til å se journalen vår, og at det eneste riktige i 2010 er å gi oss tilgang til vår egen journal på våre vilkår, når vi vil og uavhengig av helsepersonell.

 

 

Spørsmål og utfordringer
Et slikt prosjekt reiser mange spørsmål;

  • Er sikkerhetsnivået bra nok?
  • Tåler pasientene å lese all informasjon om seg selv – blir vi redde, så redde at vi gjør noe dumt?
  • Hvordan vil dette påvirke hva og hvordan helsepersonell skriver journaldokumenter?
  • Hvordan er det å ha tilgang til store mengder sensitiv informasjon (om seg selv) fra en hvilken som helst datamaskin?
  • Hvilken type informasjon skal man starte med å legge ut først?

Dette er noen av spørsmålene og mulighetene som ble diskutert på et prosjektmøte hvor NFCF var tilstede 14. oktober.

 

 

CF-gruppen - kvalifiserte brukere
Sharon Gibsztein, som var NFCFs representant på møtet, synes dette er et svært godt prosjekt:

- Dette er svært interessant, og jeg tenker at CF-gruppen er en gruppe som kunne egne seg svært godt som en pilotgruppe å teste slike tjenester på; vi er gjennomgående godt skolerte i egen sykdom, vi er unge og vant til å bruke internett, vi har stort sett god og tett kontakt med sykehusmiljøer og leger, vi er vant til å tolke og forstå prøvesvar og vi lærer tidlig å forstå helsepersonellets måte å kommunisere med oss på. På Aker sykehus ringte vi jo selv mikrobiologisk laboratorium for å få prøvesvar for selv å velge riktig medikament ut fra svarene vi fikk.

 

Så for oss tror jeg dette er et overmodent og velkomment prosjekt. Gitt at alle tekniske utfordringer kan løses på en god måte, tror jeg dette kan bli svært nyttig og praktisk. Nå skal vi bare ha litt tålmodighet, og la prosjektet gå sin gang, så tror jeg vi kan få tilgang til i hvert fall journaler og epikriser etter hvert.

 

 

Integrere flere tjenester
Det finnes også andre pågående prosjekter som handler om å legge helsetjenester på nett, blant annet ”eResept” og ”mineresepter”. På møtet kommenterte deltagerne at det ville være gunstig om slike tjenester kunne integreres i ”Journalportalen”. Myndighetene jobber også med en såkaldt ”kjernejournal”, og dette er også et prosjekt som har til hensikt å gjøre pasienthverdagen sikrere og bedre.

 

 

Et stykke frem
Fordi det er mange andre grupper som føler at de er spesielt sårbare for farene og usikkerhetsmomentene ved en slik journalportaltjeneste, er det fremdeles et stykke frem til usikkerhetsmomenter og problemer er løst, og disse tjenestene vil være tilgjengelig. Ikke minst skal alle relevante faggrupper og miljøer bidra til prosjektet.

 

Hva synes du? Hva vil du ha tilgang til? Er det noe du er spesielt skeptisk til? Si din mening om dette på CFNorge!

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen