Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Jungelhåndboken 2013 - din veileder i paragrafjungelen


Litteratur
17.03.2013
Sharon Gibsztein

Jungelhndboka2013omslag200px

Jungelhåndboka 2013 er den eneste oppdaterte guiden gjennom lover og rettigheter innen velferdsretten. Boken bestilles fra FFO. Et bla-eksemplar vil være tilgjengelig på Opplærings- og årsmøtehelgen nå i april.

 

Jungehåndboka er unik. Alle aktuelle lover og rettigheter innenfor velferdsretten revideres hvert år. Boka er delt inn i flere kapitler, og tar for seg:

 • arbeidsliv
 • trygdeytelser
 • helse- og omsorgstjenesten
 • tilgjengelighet og diskriminering
 • skole og utdanning
 • barneverntjenesten
 • boligspørsmål
 • offentlig saksbehandling

Jungelhåndboka er skrevet av Tove Eikrem og er beregnet til bruk både ved selvstudium og som kursmateriell. 

 

Kikke på boken?
NFCF vil kjøpe inn et bla-eksemplar som vil være tilgjengelig på Opplærings- og årsmøtehelgen nå i april.

 

Pris og bestilling
Ett eksemplar av boka koster 325 kroner + porto. Ved bestilling av 10 eller flere bøker koster boka 300 kroner per stykke + porto.

Boka kan bestilles elektronisk på www.ffo.no/no/Rettighetssenteret/Jungelhandboka/Bestillingsskjema/
Den kan også bestilles på e-post info@ffo.no eller telefon 966 22 731

 

Spørsmål om rettigheter?
Familier eller personer med CF som har spørsmål om rettigheter, kan foruten å lese Jungelhåndboken, benytte seg av følgende muligheter:

 • ta kontakt med lokalt NAV-kontor (på. nav.no, bruk gjerne følgende søkefrase for å finne totaloversikt over NAV-kontorer i Norge: "nav-kontor norge")
 • ta kontakt med sosialrådgiver ved Norsk senter for cystisk fibrose
 • ta kontakt med FFOs Rettighetssenter - senteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering. 
 • for praktiske erfaringer med ulike hjelpe og støttetiltak og CF; bruk de norske private lukkede CF-gruppene på Facebook (NB: cfnorge.no og NFCF har intet ansvar for de svarene og rådene som gis på disse gruppene)
 • medlemmer av NFCF kan også kontakte foreningens likemenn.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen