Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Kontaktinfo CF-helsehjelp påsken 202006.04.2020
Sharon Gibsztein

nurse 37322 1280

Her er kontaktinformasjon til CF-behandlende avdelinger ved Ullevål sykehus, Ous, hvis du som pasient/pårørende eller helsefagperson trenger helsehjelp for CF eller helsefaglig rådgivning om cystisk fibrose i påsken.

 

For pasienter med cystisk fibrose og fagpersoner

Ved øyeblikkelig hjelp eller akutt behov for helsehjelp ta kontakt med:

  • Lege ved Barnesenteret, Ullevål, Oslo universitetssykehus: tlf 22 11 87 65 
  • Lege ved Lungemedisinsk poliklinikk, Ullevål, Oslo universitetssykehus: tlf. 22 11 92 80

 

For kveld/natt/helg:

  • Barn/ungdom - Barnemottak, OUS Ullevål tlf 22 98 91 40
  • Voksne - Lungemedisinsk sengepost, OUS Ullevål tlf 22 11 92 32

 

 

Mobiltelefon til CF-sykepleierne ved Barnepoliklinikken

  • Mobilnr          94 16 57 93
  • Telefontid      kl 09-12 tirsdag, onsdag og torsdag

Mobiltelefon for barn/ungdom med CF og deres pårørende for direkte kontakt med CF-sykepleiere. SMS kan sendes og blir lest i ukedagene. Meldinger må undertegnes med navn. Sensitiv informasjon tillates ikke. Kontaktinfo lagres ikke.

 

Informasjonen på denne siden er levert til cfnorge.no av Norsk senter for cystisk fibrose.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen