Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
corona 5974596 1280

Koronavaksine og transplanterte


transplantasjon, korona, behandling
10.04.2021
Sharon Gibsztein

Dette bør du som organtransplantert vite om koronavaksine; FHIs anbefalinger om type vaksine, og kunnskap om hvor godt vaksinen fungerer hos mennesker som står på immundempende medisiner.

 

Mennesker som er transplanterte, står i vaksinegruppe 4.

FHI anbefaler at mennesker som er transplanterte og står på immundempende medisiner (immunsuppresjon) skal ha vaksiner som er laget med mRNA-teknologi. Per nå er dette vaksinene fra Pfizer/BioEntech og Moderna.

FHI anbefaler også at dose to settes 3-4 uker etter første dose. Dette er tidligere enn det som er anbefalt for «normalbefolkningen», hvor anbefalt intervall mellom første og andre dose er 6 uker.

FHI skriver også at det så langt foreligger svært begrenset med data på beskyttende effekt av vaksinasjon mot utvikling av alvorlig Covid-19 sykdom hos immunsupprimerte. Det er sannsynlig at vaksinene vil gi beskyttelse, men at denne er vesentlig lavere hos individer som mottar visse typer immunmodulerende behandling som gir alvorlig immunsuppresjon.

De understreker også at man som organtransplantert må være klar over at vaksinebeskyttelsen kommer først noe lenger tid etter dose nummer 2. FHI anbefaler også at man som transplantert, bør følge de til enhver tid gjeldende smittevernanbefalingene for risikogrupper også etter at man er fullvaksinert.

Last ned FHI sitt brev nummer 17 og les punkt 7 - https://www.fhi.no/publ/brev/informasjonsbrev-nr-17-om-koronavaksinasjonsprogrammet/

 

Er du transplantert og har spørsmål? Ta kontakt med din fastlege og/eller ansvarlige sykehusavdeling. 

VIKTIG: informasjonen i denne artikkelen var riktig på publiseringstidspunktet. Følg alltid informasjon og råd fra din transplantasjonsavdeling.

 

Pågående forskningsprosjekter om covidvaksine og organtransplanterte

 

Forening, fellesskap og nyheter for transplanterte

Våre facebookgrupper er til også for deg som har CF og er transplantert. Spesielt voksengruppen "Voksen med CF" vår er fin for deg. Om du ikke allerede er medlem, kan du bli det ved å sende oss en forespørsel.

Det finnes også en egen forening for deg som er transplantert; Foreningen for hjerte og lungetransplanterte, FHLT. FHLT ledes av Ellisiv Stifoss-Hansen, som selv har CF og er lungetransplantert.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen