Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Ledsagerbevis - hva og for hvem


leve med CF, behandling
23.07.2016
Sharon Gibsztein

346.jpg

Hvis du har behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer, kan du søke om ledsagerbevis. Du har ingen rett til ledsagerbevis, det er den enkelte kommune som bestemmer om de skal ha dette tilbudet.

 

Som regel kan man finne søknadskjema på kommunens hjemmeside. Man trenger i tillegg to passfoto og i noen tilfeller legeerklæring. 

 


Hva er ledsagerbevis
Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til personen med sykdom eller nedsatt funksjonsevne, kalt brukeren. Ledsagerbeviset skal gi brukerens ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler som brukeren ikke ville kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand. Brukeren, altså du som har fått innvilget ledsagerbeviset, betaler gjeldende priser. 

 

Hvem kan søke om ledsagerbevis
Ledsagerbeviset skal bidra til å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Personer som på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne trenger ledsager for å delta på arrangementer kan søke om å få ledsagerbevis. Ledsagerbevis utstedes gratis av søkers bostedskommune.

 

Aldersgrenser og lokale variasjoner

Noen kommuner praktiserer at bruker må være minimum 8 år gammel, mens andre kommuner ikke sier noe konkret om aldersgrense. Noen kommuner understreker også at ledsager ikke kan være yngre enn 16 år. Det er altså litt ulikt hvordan kommunene velger å informere om og praktisere ordningen med ledsagerbevis. Sjekk din kommunes nettside for korrekt informasjon om hvordan det gjøres på ditt hjemsted.

 

Hvor kan ledsagerbevis brukes
Ledsagerbeviset kan brukes på de kultur- og idrettsinstitusjoner og transportselskaper som er med i ordningen. Steder som godtar ledsagerbevis er ofte, men ikke alltid, merket med symbolet du ser i denne artikkelen.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen