Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Lungefysioterapi av Sandra Gursli


Litteratur
20.02.2009
Sharon Gibsztein

324.jpg

I denne boken viser Gursli hvordan at å kunne lese og påvirke pusten er viktig i lungefysioterapi. Boken er skal øke innsikten i problemstillinger knyttet til blant annet lungefysioterapi ved CF. Lungefysioterapi er skrevet av Sandra Gursli, som er avd. ledende fysioterapeut ved Norsk senter for cystisk fibrose.

Oppdatert august 2014

Kjøp boken Lungefysioterapi her, kroner 226,- (2014-pris).

 

Det finnes ingen oppskrift i lungefysioterapi som passer for alle pasienter, men det å kunne lese og påvirke pusten er grunnleggende i all lungefysioterapi. Hensikten med boken er å øke innsikten og forståelsen for aktuelle terapeutiske problemstillinger knyttet til kronisk obstruktiv ventilasjonsinnskrenking enten lungesykdommen er medfødt, som ved cystisk fibrose eller ervervet, som ved kronisk obstruktiv lungesykdom og astma.

Det er viktig at pasientene lærer hvordan de kan overføre kunnskap og informasjon til egen hverdag, og at de kan ivaretabehandlingen sin i størst mulig grad selv. Gursli beskriver hva som skal til for at vi skal kunne forvente etterlevelse av behandling sett i et livsløpsperspektiv, eksemplifisert via cystisk fibrose.

Sandra Gursli er avd. ledende fysioterapeut ved Norsk senter for cystisk fibrose, lokalisert ved Ullevål universitetssykehus, og spesialist i rehabilitering med fordypning i hjerte- og lungefysioterapi, MNFF. Hun har klinisk erfaring med akutte og kroniske problemstillinger innen lungefysioterapi generelt, og med cystisk fibrose spesielt.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen