Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Tobipodhalerukcopy250px

Medikamentnytt: Tobi Podhaler godkjent i Norge


Behandling, Medikamentnytt
13.05.2012
Sharon Gibsztein

Tobi podhaler brukes mot pseudomonas aeruginosa hos voksne og barn fra 6 år med cystisk fibrose. Bildet er googlet. Oppdatert 7. september 2013.

 

 

Tobi Podhaler er tobramycin i pulverform som inhaleres via en enkel og strømløs teknisk innretning. Podhaleren er godkjent etter § 2 for behandling av kronisk lungeinfeksjon forårsaket av Pseudomonas aeruginosa hos pasienter fra 6 år med cystisk fibrose. Se hele oppføringen for Tobi Podhaler hos Statens legemiddelverk herPreparatet ble godkjent for refusjon på blå resept 15. mars 2011. 

 

De som har interesse for podhaleren, bør snakke med sin lege om dette.

Tobi podhaler er en erstatning for den eldre metoden hvor man inhalerte tobramycin via forstøver. 


Nyttig medisinapp
Husk Felleskatalogen som app på din smarttelefon, du kan også lagre din egne medisiner i app’en. Tilgjengelig både for iPhone og Android. 

Relevante saker fra andre nettsteder:
Se denne oversikten fra wikicf over inhalasjonsmedikamenter ved CF:

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen