Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Meld bivirkninger


Behandling, Medikamentnytt
03.03.2010
Sharon Gibsztein

461.jpg

Fra 1. mars kan pasienter selv melde bivirkninger av medisiner til Legemiddelverket.

Frem til nå er det bare helsepersonell som har kunnet melde inn bivirkninger av medisiner. Nå kan pasienter melde sine bivirkninger direkte til Legemiddelverket via et meldeskjema på internett.

Denne meldeordningen kommer i tillegg til de meldeordningene som helsepersonell har adgang til. Den nye meldeordningen for pasienter er også fin for pasienter som vil melde inn bivirkninger uten å gå om lege.

Finn ut mer om pasientmelding av legemiddelbivirkninger på www.legemiddelverket.no/pasientmelding . Informasjon om ordningen vil du også kunne finne på apotek og legekontorer.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen