Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
VirusmodellJacobfraSageneFHI

Når kommer influensavaksinen?24.09.2013
Sharon Gibsztein

Folkehelseinstituttet forteller at influensavaksinen er noe forsinket i år, men at den sendes ut gradvis fra idag, 24. oktober. Se oversikt over levering til fylker og helseforetak. Foto: Folkehelseinstituttet.

  • Risikogrupper, personer som passer i noen av disse gruppene anbefales av Folkehelseinstituttet å vaksinere seg mot sesonginfluensa:
  • Alle fra og med fylte 65 år
  •  Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
  • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt infeksjonsresistens
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig og/ eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
  •  

 • Folkehelseinstituttet anbefaler personer i følgende risikogrupper å vaksinere seg mot sesonginfluensa:

   

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen