Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Lunger bakteriedyrkning

Nasjonal læringsdag og årsmøtehelg 2023: første prøve må sendes senest 20. februar!


smittevern, opplæringsdagen, behandling, årsmøter, kalender, organisasjonen
09.02.2023
Sharon Gibsztein

Her er oppskriften på smittevern og testopplegg for Læringsdagen 2023! For å kunne delta på årsmøtehelgen og Læringsdagen, må du sende inn TO ulike ekspektorat. Frist for innsending av den første prøven er allerede mandag 20. februar. Om du ikke får sendt inn denne prøven, kan du ikke delta. Les mer om frist for nummer-2 prøven, og andre frister for smittevern og påmelding.

Oppdatert 14. februar 2023

 

Helgen 21.-23. april har vi vår tradisjonelle Læringsdag- og årsmøtehelg. Læringsdagen finner sted 22. april på Thon Hotell Oslofjord i Sandvika.

  • Se program og påmeldingsskjema for Læringsdagen og årsmøtehelgen 2023. Her er noen utdrag; Helsepolitisk arbeid innen NFCF, Behandling og oppfølging av unge og voksne med PCD eller CF – hva anbefales? Hvilken betydning har lungefunksjonstesting og slim-mobilisering for ventilasjon av mine lunger? Mitt liv med PCD – intervju med voksne. Smittevern ved CF og PCD – et rent helvete?

 

Smittevern – viktige frister

Alle deltakere med CF eller PCD, eller som er organtransplanterte, må sende kopi av dyrkningssvar med resistensbestemmelse fra ekspektorat/larynxaspirat.

Kun personer som har levert godkjent ekspektoratprøve innen fristen kan delta ved NFCFs arrangement. Prøvesvaret har konsekvenser for deltagelse. Prøvesvar vurderes av overlege i NFCF’s fagråd, og blir deretter makulert.

Det må sendes inn TO ulike ekspektoratprøver, legg merke til hav det skal dyrkes for:

  • Prøve 1 må sendes/leveres senest mandag 20. februar. Denne prøven skal dyrkes for mykobakterier, i tillegg til vanlig CF-dyrkning. Dyrkning for mykobakterier tar 8 uker.
  • Prøve 2 må sendes/leveres senest mandag 27. mars, denne skal ha vanlig CF-dyrkning.

 

Kopi av begge dyrkningssvar sendes innen lørdag 15. april til regionsansvarlig lege etter denne listen:

  • NFCF Nord + Midt-Norge: Overlege Ketil Mevold; Nordlandssykehuset, Bodø
  • NFCF Sør-Øst: Overlege Bjørn Skrede, CF-seksjonen lungemedisin, Ullevål sykehus-OUS
  • NFCF Vest: Overlege Atle Riise, Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus og overlege Heidi Grundt, Lungeavdelingen, Stavanger Universitetssykehus

 

Andre viktige frister

Her er en fullstendig oversikt over viktige frister mht deltagelse og påmelding for årets Læringsdag- og årmsøtehelg:

20.02: prøve 1 (myco) - som omtalt over
24.02: siste frist for påmelding
17.03: henvisning fra lege må sendes til ullevål
27.03: prøve 2 (vanlig cf-bakt) - som omtalt over
15.04: behandlende lege må sende prøvesvar til riktig lege for godkjenning - som omtalt over


Mer informasjon og svar på spørsmål
Mer informasjon finner du på arrangementssiden for Læringsdag- og årmsøtehelgen. Der finner du program og fullstendig smitteverninformasjon, samt oppskrift på hvordan du melder deg på for å få dekket utgifter hos Pasientreiser.
Om du har spørsmål til smittevernopplegget og prøvetaking, ta kontakt på epost med fagrådsmedlem Ellen Julie Hunstad, tlf 99 58 67 12.

 


Chiesi Pharma Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Viatris Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen