Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Lofthus Os

Nei til Kaftrio og Symkevi - men oppfordring om nye forhandlinger


presisjonsmedisiner for cf, behandling, medikamentnytt, interessepolitikk
18.01.2021
Sharon Gibsztein

I dagens møte har Beslutningsforum sagt nei til årsaksbehandlingene Symkevi og Kaftrio. Samtidig erkjenner de at cystisk fibrose er en svært alvorlig sykdom, og ber Sykehusinnkjøp sette seg ned med produsenten for å finne en avtale. CF-senterets overlege Audun Os viser til tall om at årsaksbehandling kan gi pasientene ni ekstra år. Foto: Lofthus; Helse Sør-øst RHF, Os; privat.

 

Les nyhetssak fra Dagens medisin med oppsummering fra møtet 18. januar 2021.

I nyhetssak fra Nye metoder pekes det på pris og en del andre temaer som bakgrunn for at det ble nei i Beslutningsforum. 

I et videointervju og nyhetssak hos Dagens medisin sier Beslutningsforums leder Cathrine Lofthus (bildet til venstre) blant annet at «Cystisk fibrose er en veldig alvorlig sykdom som tar mye gode leveår og det er en pasientgruppe vi virkelig vil kjempe for. Og så er det sånn at akkurat nå så har vi et forhandlingsresultat hvor det er en pris som er så langt unna det som er mulig å kunne forsvare.» Derfor ber de nå Sykehusinnkjøp innlede nye forhandlinger med produsent Vertex.

Audun Os, (bildet, til høyre) overlege ved Norsk senter for cystisk fibrose sier i en kommentar i Dagens medisin sin artikkel at han er skuffet over at man fortsatt ikke har fått på plass en avtale slik at de nå kan ta i bruk denne viktige behandlingen. Videre peker han på at denne pasientgruppen har alvorlig sykdom og det dreier seg om en svært viktig legemiddelklasse. Han viser overfor Dagens medisin også til en kanadisk undersøkelse som viser at rask innføring av behandlingen kan redusere dødelighet i CF-befolkningen med 15 prosent. I tillegg kan den øke overlevelsen i snitt med over 9 år for pasientene. 

Til Dagens medisin sier Os også at han oppfatter at tilbakemeldingene fra Beslutningsforum til Sykehusinnkjøp, om å gå tilbake til forhandlingsbordet med selskapet, viser at det bør gjøres en bedre forhandlingsjobb.

Det er mange som har et ansvar, fremhever Audun Os til Dagens medisin: "Jeg tenker at alle rundt forhandlingsbordet har et ansvar. Og noterer meg at selskapet har oppnådd avtaler i land som England og Danmark. Dette er land vi kan sammenligne oss med. Når man ser hva man har fått til andre steder, så bør det være mulig her også." 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen