Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
SkiltHaukeland USH

NFCF besøkte CF-senteret på Haukeland09.04.2013
Sharon Gibsztein

NFCFs leder Ann Iren Kjønnøy hadde godt utbytte av å diskutere felles utfordringer i norsk CF-omsorg da hun møtte CF-miljøet på Haukeland universitetssykehus. Bildet er googlet.

 

I mars hadde NFCFs leder sammen med leder i region Vest et møte med personell ved CF-sentret på Haukeland. Møtet kom i stand som en konsekvens av NFCFs bekymring knyttet til hvilket tilbud CF-pasienter i Norge får. NFCF er også bekymret for i hvilken grad dette tilbudet er i tråd med internasjonale anbefalinger.

 

I møtet ble tilbudet ved Haukeland presentert. De internasjonale anbefalingene legges til grunn for arbeidet. Videre samarbeid mellom NFCF og helsepersonell er viktig for å utvikle tjenestene. Møtedeltakerne delte bekymringer knyttet til en stadig mer presset ressurssituasjon - spesielt knyttet til utreise for opplæring på pasientenes hjemsted.

 

CF-staben ved Haukeland 2013 og leder i NFCF region Vest Ann Elin Instebø.

 

På bildet ser vi i (i tilfeldig rekkefølge):

  • Rune Tronstad, barnelege (ytterst til venstre)
  • Vibeke Dreyer, spesialfysioterapeut Barneklinikken (ytterst til høyre, blå klær)
  • Diane Snowdon, barnelege
  • Nina Hjorth, lungelege (fremste rekke, siste med hvite klær)
  • Jorunn Syltøy, barnesykepleier
  • Sunni Helland, sykepleier
  • Edda Olafsdottir, barnelege (nummer to fra venstre med hvite klær)
  • Åse Roaldsnes, fysioterapeut
  • Stian Hammer, fysioterapeut
  • Ann Elin Instebø, leder NFCF region Vest (nummer fire fra venstre, bakerste rad)

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen