Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
NFCF facebookgruppe

NFCF overtar facebookgruppene


likemenn, organisasjonen, sosiale medier
05.03.2014

I februar 2014 overtok NFCF ansvaret for de to lukkede facebookgruppene ”Cystisk fibrose” og ”Voksen med CF”. Overtakelsen innebærer først og fremst større sikkerhet og en bedre tjeneste for gruppens medlemmer.

 

Likepersonskoordinator Åshild Fitje forklarer hvorfor NFCF overtar ansvaret for de hittil private lukkede facebookgruppene ”Cystisk fibrose” og ”Voksen med CF”:

 - Fordi det er der medlemmene og andre CF-interesserte er å finne for tiden. Fordi det foregår veldig viktige samtaler der om å leve CF-livet, og det gir NFCF en god mulighet til å fange opp hva som er aktuelle problemstillinger til enhver tid.

 

En moderne støttearena

Hun forteller videre at dette vil styrke støtteapparatet NFCF har for sine medlemmer:

 - Når NFCF administrerer gruppene kan likepersonene i forening være synlige, og direkte kontakt mellom personer som skriver innlegg og likeperson kan opprettes. Med dette blir likepersontjenesten mer brukt og kommer flere til gode.

Fitje er også opptatt av at dette er en arena hvor NFCF kan formidle informasjon til et 500 mennesker.

 

Truls Zimmer ansvar for gruppene

Likepersonskoordinatoren forteller at overtakelsen betyr en styrking av NFCFs støttetilbud og at det ikke vil innebære store forandringer for medlemmene i gruppene:

 - Det vil være liten forskjell for medlemmene. Likepersontjenesten vil bli tydeligere og det er en kvalitetssikring at kompetente personer i NFCFs redaksjon administrerer gruppene.

NFCF erkjenner at det er en omfattende oppgave å kvalitetssikre og administrere gruppene. Foreningen har derfor valgt å styrke CF-redaksjonen med Truls Zimmer. Han skal ha som hovedoppgave å kvalitetssikre og administrere de to facebookgruppene.

 

Nye medlemmer må godkjennes

Zimmer har allerede iverksatt at alle som ønsker medlemskap må godkjennes av gruppeadministrator. Dette betyr at alle som søker om å bli medlem av gruppen, eller lagt til av eksisterende medlemmer, vil bli spurt om sin tilknytning til CF før de eventuelt blir godkjent. På sikt vil det også bli opprettet en egen epostadresse til NFCF gruppeadministrator.

NFCF-leder Ann Iren Kjønnøy legger til at NFCFs overtagelse gjør gruppene sikrere:

 - Det er også en sikkerhet for gruppenes eksistens og videre drift. Det er krevende for en enkeltperson å sitte med gruppeansvaret. Nå er dette overført til NFCF og det er foreningens ansvar å finne administrator når avlastning er nødvendig.

 

Administrator og styret

Medlemmer som har spørsmål i forbindelse med gruppene skal først og fremst kontakte CF-redaksjonen eller Truls Zimmer på pm. Slike spørsmål kan være om aktiviteter, beslutninger, eller negative opplevelser på gruppene. De kan også kontakte styret om de ønsker det, da NFCFs styre er øverste ansvarlige myndighet for gruppene. Det daglige ansvaret ligger dog hos administrator(ene).

 

Opprinnelse: Brukerinitiert og privat støttetjeneste

De to lukkede facebookgruppene ”Cystisk fibrose” og ”Voksen med CF” ble opprinnelig startet av privatpersoner med CF. Det var Truls Zimmer, voksen CF’er, transplantert og tidligere likepersonskoordinator i NFCF, som opprettet ”Cystisk fibrose” på direkte oppfordring fra foreldre til barn med CF våren 2012. Gruppen ”Voksen med CF” ble opprettet en tid senere av Mette Walderhaug. Til sammen har de to gruppene circa 600 medlemmer. Truls Zimmer, som har vært eier av ”Cystisk fibrose” forteller cfnorge.no at han er fornøyd med overtagelsen:

 - Jeg ser det som en styrke for gruppen at NFCF ønsker å involvere seg. Det gjør gruppen mindre sårbar siden ansvaret nå ligger på flere. Men viktigst av alt synes jeg det er at likepersonene kan få en ny arena å være synlige på. Slik jeg har sett innlegg og kommentarer på gruppen har dette på alle mulig måter vist likepersonsarbeid i praksis.

NFCF håper alle vil være fornøyd med overtagelsen.

 

Relevante saker

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen