Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

NFCF presenterer seg for lungesykepleierne02.06.2010
Sharon Gibsztein

NFCF har sammen med andre pasientorganisasjoner presentert seg i Fagblad for lungesykepleiere nr 2-2010, og dette ble en informativ og god beskrivelse av NFCF.

1. Forsiden preges av CF-ere på båttur ved Haraldsheim i Hurdal for et par år sien. Bladet er bare tilgjengelig for medlemmer av sykepleierforeningen, men teksten fra Fagbladet vil vi gjenbruke i forskjellige CF-sammenhenger.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen