Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
NordiskCFsykepleierKobenNov2019

Nordisk CF-sykepleiermøte med spennende temaer


behandling, leve med cf, barn med cf, ung med cf, voksen med cf
02.12.2019
Sharon Gibsztein, Sofia Backman, Benedicte Akselsen Grøterud og Ellen Julie Hunstad.

Ny influensavaksine, skolefraværsprosjekt og seksuell helse var noe av det som sto på agendaen da de tre CF-sykepleierne Ellen, Sofia og Benedicte fra CF-senteret deltok på årets høstmøte i København for nordiske CF-sykepleiere 21.-22. november. 

 

På møtet fikk våre sykepleiere høre om interessante prosjekter og behandlingsmetoder som brukes i Danmark og Sverige. I Sverige gir de influensavaksinen som en nesespray til de små barna. Svenskene har også et eget skjemasystem som de bruker når pasientene skal forberedes på overføringen fra barne- til voksenavdeling.

TasksManagementCFNursesScandinaviaCFcentres2

Klikk på bildet for å laste ned lesbar billedfil av posteren.

I danske Århus har de en studie om «Barn med CF og skolefravær». 49 skolebarn i alderen 7-15 år rapporterte månedlig sykefravær utover sykehuskontroller. Jo eldre barna var, jo høyere sykefravær. Hyppigste årsak var tretthet (sliten) og magesmerter.

Både København og Århus har dessuten CF-skoler for CF-barn der barna lærer om sykdommen sin.

Benedicte Akselsen Grøterud fra det norske CF-senteret seksjon lungemedisin (voksenavdelingen) orienterte om voksenkongressen i Milano (les Pål Finstads rapport derfra og en mer pasientorientert rapport fra en svensk voksen med CF). Ellen Julie Hunstad fra CF-senteret seksjon barnemedisin la frem posteren "Tasks and Management of Nurses at the Scandinavian CF Centers" (bildet) om utfordringer for sykepleierfunksjonen og forslag til hvordan sykepleierne kan bidra til kvalitetsforbedring for CF-omsorg. En del  av diskusjonen var hvilke forventninger pasientene har til CF-sykepleierne sine. Sofia Backman fra CF-senteret seksjon lungemedisin orienterte fra et NKSD/Frambukurs om seksuell helse.

Det danske Rikshospitalets arbeidsmiljøavdeling holdt foredrag i stressmestring, noe sykepleierne synes var svært nyttig for en travel CF hverdag. 

Deler av møtet foregikk som videomøte, og det var ekstra hyggelig at CF-sykepleier fra Island også deltok. Den norske delegasjonen ønsker å takke sitt danske vertsskap for et godt møte.

 

Mer sykepleie: 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen