Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
tare liten

Norske pasienter med i OligoG-studie


medikamentnytt, fag og forskning
06.03.2016
Sharon Gibsztein

OligoG er et alginat oligosakkarid som utvinnes av stor-tare fra den norske vestlandskysten. Stoffet kan både virke slimløsende og forsterke effekten av antibiotika. Studien inkluderer pasienter fra fem land, og startet høsten 2015. NB: illustrasjonen viser ikke nødvendigvis stortare.

 

Vi har fått Pål Leyel Finstad, overlege ved Norsk senter for cystisk fibrose til å fortelle oss litt om studien:

 

Hva er OligoG og mulig effekt

OligoG er et alginat oligosakkarid som utvinnes av stor-tare fra vestlandskysten, og videre bearbeides til legemiddelskvalitet. For den aktuelle CF-studien, kommer OligoG i pulverform til inhalasjon. I laboratoriestudier og pre-kliniske forsøk er det vist at OligoG kan normalisere CF slim, hemme resistensegenskaper til Pseudomonas og bedre effekt av antibiotika.

Forsøk har vist at virkestoffet har flere virkningsmekanismer, det vil si at det kan både virke slimløsende og det kan forsterke effekten av antibiotika. Produktet er dessuten «naturlig», og alginat er mye brukt i matvarer og medisiner.

 

Hvem er med i studien

Det er en del forskjellige både inklusjons- og eksklusjonskriterier. Pasientene må være over 18 år, ha vært kolonisert med Pseudomonas i løpet av sin medisinske historie, ha en lungefunksjon mellom 40 og 100 %, og det er også noen begrensninger i hvilke andre inhalasjonsmedisiner en kan stå på.

 

Varighet og metode

Studien går i fem land, og startet tidlig i 2015. Oslo inkluderte sin første pasient høsten 2015. Studien varer i totalt 4 måneder, hvor det er 1 måned med inhalasjon av enten placebo eller aktivt preparat, deretter 1 måned «washout», så 1 måned med det man ikke fikk i første periode, og til slutt en måned «washout». Dette er fase IIb studie som går mot avslutning. Avhengig av resultatene av denne studien er planen å følge opp med en fase III-studie som går over lenger tid og inkluderer flere pasienter.

 

Alminnelig bruk?

For å få gjennomført studier med det pasientantall som kreves, samt å søke godkjennelse, vil det fort ta 3-4 år før medisinen kan være tilgjengelig for pasienter.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen