Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
FFObrosjyreRettigheterGrunnskolenFunksjonshemmedeBarn

Ny lov om samarbeidet mellom skole og barnehage


barn med cf, rettigheter
20.08.2018
Sharon Gibsztein

Fra 1. august 2018 har skolene en ny lovfestet plikt til å samarbeide med barnehagene og SFO/ AKS om barnas overgang fra barnehage til skole. Det er også nye regler for bedre tilrettelegging fra 1.-4. klasse. Dette skal gi barn med sykdomsutfordringer en bedre hverdag på skolen. FFO har laget en egen rettighetsbrosjyre (bildet).

 

nrk.no kan du lese et intervju med hjertesyke Oskar og mammaen hans. Mamma Gunn Inger Aasen er redd for at sønnen hennes ikke skal få den tilretteleggingen han trenger på skolen. Til nrk.no sier hun at det er merkelig at vi i 2018 i det hele tatt snakker om at foreldre må kjempe for tilrettelegging til barna sine. Det burde jo skje automatisk, sier hun. Hun håper de nye reglene vil hjelpe, men tror det ikke før hun ser det.

I samme artikkel forteller FFOs generalsekretær Lilly Ann Elvestad at mange barn ikke får den tilretteleggingen de trenger. Dette mener hun at er både trist og tragisk, og det fører til at barna sviktes. Elvestad sier også at mange foreldre slites ut i kampen for å sikre barna den undervisningen og tilretteleggingen de skal ha.

Generalsekretæren understreker at tilrettelegging er skolens og kommunenes ansvar, men at FFO opplever at det svikter altfor ofte. Det går ut over barna og foreldrene, sier hun.

Dette er noe mange foreldre med barn med cystisk fibrose vil kjenne seg igjen i.

 

De nye reglene skal føre til bedre tilrettelegging

Jan Tore Sanner uttaler til regjeringen.no at Regjeringen har som mål at ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å ha lært å lese, skrive og regne skikkelig. Elever som sliter, må få hjelp tidlig i skoleløpet, slik at de ikke bli hengende etter. Derfor får skolene nå en plikt til å gi ekstra oppfølging til de elevene på 1.- 4. trinn som strever med lesing, skriving og regning.

Skolen skal også samarbeide med andre kommunale tjenester for å gi eleven bedre helhetlig oppfølging for helsemessige, personlige, sosiale og emosjonelle vansker knyttet til opplæringen.

I artikkelen hos regjeringen.no kan du lese en oppsummering av de nye reglene som gjelder fra 1. august 2018.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen