Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
GruppeHenderFoetter

Ny medlemsrekord for NFCF


organisasjonen, medlemskap, aktiv og engasjert
22.01.2017
Sharon Gibsztein

I 2016 bikket vi 1000 medlemmer. Medlemsantall er en viktig inntektskilde for oss, siden hvert medlem utløser støtte fra staten. Og ikke minst, jo flere medlemmer, jo sterkere står vi til å fremme CF’eres behov. Har du meldt inn dine husstandsmedlemmer?

 

I NFCF har vi to medlemskategorier, hovedmedlem og husstandsmedlem. Å være husstandsmedlem koster bare 120 kroner. Vi tror det er mange som bor sammen med et hovedmedlem som kunne meldt seg inn som husstandsmedlem. Tar du utfordringen? Du kan melde deg eller husstandsmedlemmer inn via denne linken.

Ved å bli enten hovedmedlem eller husstandsmedlem støtter du NFCF sitt arbeid og de mange tilbudene vi har til våre medlemmer:

Her ser du en oversikt som viser medlemsutviklingen de siste årene:

NFCFmedlemsutvikling2010 2016

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen