Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
syk person

Nye regler for sykepenger fra 1. juli 2011


Rettigheter, Arbeid
04.09.2011
Sharon Gibsztein

I regelverket for sykepenger pålegges blant annet arbeidsgiver et større oppfølgingsansvar overfor den sykemeldte arbeidstageren. Gradert/delvis sykemelding bli brukt i større grad. Dette er regelveket som gjelder fra 1. juli 2011.


Publisert første gang 2011, oppdatert 2013


Det er frambu.no
som orienterer om det nye regleverket. I orienteringen kan man blant annet se at både NAV, arbeidstager, arbeidsgiver og sykemelder må samarbeide aktivt for å få den sykemeldte tilbake til jobb.


Tiltak og virkemidler

Ett av virkemidlene er såkalte dialogmøter, og det første må holdes innen de første 7 ukene av sykemeldingen. Arbeidsgiver er også pålagt å lage en oppfølgingsplan som sendes NAV i løpet av de første fire ukene. Det er flere ulike tiltak som skal iverksettes på ulike stadier i sykemeldingsperioden. Hvis tiltakene som er skissert i regelverket ikke følges opp, kan arbeidsgiver eller arbeidstaker bli bøtelagt eller arbeidstakerens trygdeytelser reduseres. Målet med den tidlige oppfølgingen, er å få den sykemeldte arbeidstageren tilbake i arbeid så raskt som mulig.

 

 

Unntak

Unntakene for disse påleggene er hvis det er høyst sannsynlig at arbeidstaker vil komme tilbake i arbeid uten tilrettelegging, eller når det er sikkert at arbeidstaker ikke vil komme tilbake i arbeid.

 


Dine erfaringer

Har du erfaringer eller synspunkter i forhold til dette nye regelverket? Send en epost til NFCF og fortell hvordan dette fungerer for deg.

Mer informasjon:

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen