Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
SkjermdumpNAV nyuforetrygd copy

Nye regler for uføreytelser fra 2015


Rettigheter
23.08.2014

Fra 1. januar 2015 blir det nye regler for uførepensjon. Det nye systemet vil gjelde både for de som allerede har uførepensjon og for nye mottagere. NAV har laget en egen nettside med lettlest informasjon om de nye reglene. Illustrasjon: skjermdump fra nav.no.

 

Hovedpunktene i den nye ordningen er at:

  • Uførepensjon blir uføretrygd.
  • Uføretrygd skattlegges som lønnsinntekt
  • Det skal bli lettere å kombinere lønnsinntekt med uføretrygd.

 Lettfattelig informasjon om de nye reglene finner du på nyuføretrygd.no.

 

 

For deg som allerede mottar uføreytelse

Du blir automatisk overført fra uførepensjon til uføretrygd. Du behøver altså ikke å foreta deg noe. Alle som allerede mottar gradert eller full uførepensjon, skal i løpet av mai og juni i år ha fått et generelt brev med informasjon om hovedtrekkene i det nye regelverket.

I løpet av høsten 2014 vil hver enkelt mottager av uførepensjon motta et eget vedtaksbrev med flere detaljer om hvordan nettopp din uføretrygd blir.

NB: Vær oppmerksom på at fribeløpet reduseres fra 1G til 60 000 kroner fra 1.1. 2015. Fribeløpet er den inntekten du som mottager av uføreytelse kan ha uten å få avkortning i uføreytelsen.

Fra høsten 2014 kan du bruke en ny selvbetjeningsløsning på nav.no hvor du kan legge inn ulike inntekter og se hvordan det påvirker størrelsen på din uføretrygd. 

 

For deg som vil søke om uføreytelse i 2015

Du som planlegger å søke om nye ytelser i 2015, finner aktuelt regelverk her:

https://www.nyuforetrygd.no/Forsiden/Nye+regler+for+uf%C3%B8retrygd

Vær oppmerksom på at nye mottagere av uføretrygd (innvilget fra og med 1.1.2015), vil ha et fribeløp på 0,4G, noe som av NAV er oppgitt til å være 35 348 kroner. ”G” står for grunnbeløpet og fastsettes av Stortinget hvert år.

 

Greit å vite

Nav legger vekt på at (nedenstående tekstavsnitt er hentet direkte fra nav.no, og linkene går til ulike sider på nav.no):

 

Hvem snakker jeg med?

Har du spørsmål rundt endringer i reglene for uføreytelser, snakk med ditt lokale NAV-kontor. I tillegg har NAV et eget telefonnummer for spørsmål om uføreytelser: 21 05 21 05. Du kan også snakke med sosionomen på ditt CF-sykehus eller med sosialrådgiveren på Norsk senter for cystisk fibrose. 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen