Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Nyhet: Epikrise i MinJournal27.05.2013
Sharon Gibsztein

MinJournalmanipulertmenyikoner

Alle pasienter ved Norsk senter ved cystisk fibrose kan nå lese legens epikrise i MinJournal (Illustrasjon: manipulert bilde av ikoner fra MinJournal). 


 - Norsk senter for CF er med i pilotprosjektet for tilgang til medisinsk (lege) epikrise i MinJournal, og dette tilbys nå til alle våre brukere (pasienter og foreldre) ved NSCF, forteller Ellen Julie Hunstad, som er klinisk sykepleiespesialist ved senteret.


Skjermdump av MinJournal.

Hun forteller videre hvordan vi kan få lese epikrisene:

 - Ikonet ("brun bok") ligger på høyre sidemeny (innringet i rødt på skjermdumpen til venstre ). Ved å klikke på ikonet vil man få frem en boks som viser tilgang til aktuelle epikriser. Man får kun lesetilgang av epikrisen; den hentes fra og går tilbake til pasientjournalen. Kan heller ikke kopieres.

 

 

 

 

 

Hva er en epikrise?
Hva en epikrise er, kan forklares på flere måter, her bringer vi to:

Statistisk sentralbyrå omtaler epikrise slik:

"En sammenfatning av journalopplysninger som sendes det helsepersonell som trenger opplysninger for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging. Epikrisen er knyttet til én innleggelse ved et behandlingssted og tjener som dokumentasjon på pasientbehandlingen. Foreløpig epikrise, sykepleiedokumentasjon og fysioterapi- sammenfatninger etc. inngår ikke i definisjonen. 

Epikrisetid: Tid (i dager) som går med fra pasienten skrives ut fra behandlingsstedet (utskrivningsdato) til epikrisen er sendt ut elektronisk eller pr post."


Wikipedia omtaler epikrise på følgende måte:

"Epikrise er en standardrapport til henvisende lege etter et sykehusopphold eller etter undersøkelse ved en poliklinikk eller hos en privatpraktiserende legespesialist.

Epikrisen dikteres/skrives av en av legene eller psykologene som har hovedansvaret for pasienten.

Det fastsettes en eller flere diagnoser med diagnosekode etter ICD-10 som er del av overskriften på epikrisen. Disse diagnosene har stor betydning både for betalingen for oppholdet og for senere statistikk over virksomheten ved avdelingen, poliklinikken, sykehuset eller lege/psykologspesialistpraksisen.

Rapporten inneholder problemstillingen som var grunn til innleggelsen eller henvisningen. Det refereres de forskjellige undersøkelser fra opptak av innleggelsesjournal, sentraleanalysesvar fra blodprøver og andre supplerende undersøkelser som røntgenMRscintigrafiSPECTultralyddyrking av mikroorganismer og EKG.

Dersom det er utført et kirurgisk inngrep, er det skrevet en egen operasjonsbeskrivelse som vanligvis sendes i kopi til henvisende lege etter inngrepet."

Epikrise er en standardrapport til henvisende lege etter et sykehusopphold eller etter undersøkelse ved en poliklinikk eller hos en privatpraktiserende legespesialist.
Epikrisen dikteres/skrives av en av legene eller psykologene som har hovedansvaret for pasienten.
Det fastsettes en eller flere diagnoser med diagnosekode etter ICD-10 som er del av overskriften på epikrisen. Disse diagnosene har stor betydning både for betalingen for oppholdet og for senere statistikk over virksomheten ved avdelingen, poliklinikken, sykehuset eller lege/psykologspesialistpraksisen.
Rapporten inneholder problemstillingen som var grunn til innleggelsen eller henvisningen. Det refereres de forskjellige undersøkelser fra opptak av innleggelsesjournal, sentraleanalysesvar fra blodprøver og andre supplerende undersøkelser som røntgen, MR, scintigrafi, SPECT, ultralyd, dyrking av mikroorganismer og EKG.
Dersom det er utført et kirurgisk inngrep, er det skrevet en egen operasjonsbeskrivelse som vanligvis sendes i kopi til henvisende lege etter inngrepet.Epikrise er en standardrapport til henvisende lege etter et sykehusopphold eller etter undersøkelse ved en poliklinikk eller hos en privatpraktiserende legespesialist.Epikrisen dikteres/skrives av en av legene eller psykologene som har hovedansvaret for pasienten."Det fastsettes en eller flere diagnoser med diagnosekode etter ICD-10 som er del av overskriften på epikrisen. Disse diagnosene har stor betydning både for betalingen for oppholdet og for senere statistikk over virksomheten ved avdelingen, poliklinikken, sykehuset eller lege/psykologspesialistpraksisen.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen