Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Logomontasje Ulleval ous nscf

Nytt om CF-personell ved NSCF og Ous Ullevål


behandling, regioner
24.09.2015
Sharon Gibsztein

I løpet av året har nye helsefagfolk kommet til, og noen har byttet plass. Få oversikt over «våre» helsefagfolk ved nasjonaltjenesten Norsk senter for cystisk fibrose og regionaltjenesten for Helse Sør-øst.

 

Olav-Trond Storrøsten, leder ved NSCF, har på oppfordring sendt oss en statusrapport på hvem som jobber hvor:

Nye medarbeidere i 2014 er sykepleier Sofia Backman og i 2015 overlege Audun Os. Begge arbeider i Lungeavdelingen. Sykepleier Jorunn Homme arbeider i 50% stilling, og er 50% pensjonert. Overlege Bjørn Skrede sluttet ved NSCF 31. august 2015. Full oversikt over ansatte ved NSCF får du her.

Fra CF-redaksjonen: vi håper å kunne bringe en liten presentasjon av Audun Os i førstkommende CF-blad (nummer 3/2015).

 

CF-personell i Ous Ullevål Helse Sør-øst

Medarbeidere i Oslo universitetssykehus som for øyeblikket arbeider med cystisk fibrose (klinisk) utenom NSCF. Enkelte av disse har deltidsansettelse ved NSCF.

For barn med CF: KVINNE- OG BARN KLINIKKEN

                Barnemedisinsk avdeling:

 • Seksjonsoverlege Iren Lindbak Matthews
 • Overlege Christine Sachs-Olsen
 • Lege Anita Christine Senstad Wathne
 • Fysioterapeut Eivind H. Baunan
 • Testleder/fysioterapeut Michelle Larsen
 • Sykepleier Berit Skraastad (55% NSCF)

 

                Barneavdeling for nevrofag

 

 For voksne med CF: MEDISINSK KLINIKK (for voksne med CF)

                               Lungeavdelingen

 • Seksjonsoverlege Pål L. Finstad (60% NSCF)
 • Overlege Bjørn Skrede
 • Sykepleier Karianne Motrøen

 

                               Avdeling for Klinisk Service

 • Fysioterapeut Tonje Klætte
 • Klinisk ernæringsfysiolog Monica Ekornes
 • Sosionom Synnøve Strande

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen