Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
639.jpg

Overrekkelseseremoni CF-prisen 2011


CF-prisen
01.06.2011
Sharon Gibsztein

Under en hyggelig tilstelning i Oslo torsdag 26. mai i år mottok Sharon Gibsztein (bildet) offisielt CF-prisen 2011. Prisen ble overrakt av NFCF-leder Ann Iren Kjønnøy.

Foto: Ingvil Giske

 

Av Ann Iren Kjønnøy

CF-prisen er et samarbeid mellom Abbott Norge AS og NFCF, og ble utdelt i forbindelse med NFCFs årsmøte i Svolvær i april. I juryens begrunnelse vektlegges Sharons uvanlig store engasjement for personer med CF og den brede kontaktflate hun har i fagmiljøet rundt CF i Norge. Sharon har vært del av CF-redaksjonen i 15 år og derigjennom bidratt sterkt til profilering og markedsføring av det arbeidet foreningen gjør.Inspirator og rollemodell
Leder i NFCF Ann Iren Kjønnøy (bildet) overrakte CF-prisen og takket Sharon for hennes innsats i alle disse årene. Sharons personlige egenskaper i møtet med mennesker, enten det er ansikt til ansikt eller via telefon, ble framhevet. Sharon er også et oppkomme av ideer og forslag til saker NFCF bør jobbe med. Hun er derfor en viktig inspirator for både NFCFs leder og andre hun jobber sammen med i ulike prosjekt. I en gratulasjonshilsen fra NFCFs ungdomsråd ble Sharon fremhevet som en god og viktig rollemodell for unge med cystisk fibrose.

Ann Iren Kjønnøy holder tale ved overrekkelsen (foto: Hårek  M Hansen)


Flasket opp på CF-engasjement
I sin takketale sa Sharon at det å være aktiv i CF-foreningsarbeid alltid har vært en naturlig del av livet hennes og noe hun bokstavelig talt var flasket opp med. Hennes far, Mosche Gibsztein, var kasserer i foreningens første år på 1970-tallet, og hennes mor, Gertrud Gibsztein, hadde på 1980-tallet verv i valgkomiteen. Foreldrene var tilstede under overrekkelsen, og var glade og stolte på datterens vegne. Sharon rettet også enn stor takk til dem for den støtte hun har fått.

Prismottakeren har så visst ikke planer om å hvile på sine laurbær. Både i talen og under middagen kom forslag og ideer som perler på en snor.

Som leder i NFCF var det en stor glede å være med på denne overrekkelsen. Jeg blir stadig imponert av hvordan Sharon, på tross av tung belastning med sykdom, evner å se løsninger og rette blikket framover.

Hele CF-miljøet i Norge stiller seg bak gratulasjoner til en meget populær CF-prismottaker.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen