Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Reisehuskeliste for deg og CF'n


Om CF, Reise med CF
28.04.2004
Vidar Karlsen

ferieparisolkrem1250px

I alt feriestresset kan det lett gå i krøll. Her er en liten liste over ting å huske på - helst i god tid før reisen. Denne listen finner du alltid på Om CF-->Reise med CF. Oppdatert per 12. mai 2012

 

1.  Hvis du skal fly
Anti-terrorreguleringene som kom inn i luftfarten etter 2006, krever at man er godt forberedt og kan dokumentere hvorfor man vil ha med seg medisiner og tilbehør inn i kabinen. Ha derfor alltid den flerspråklige medikamentlisten/attesten lett tilgjengelig i håndveske/bagasje, se neste punkt.

2. Ha med flerspråklig attest
Attesten må være på både på engelsk og norsk. Attesten må være skrevet på legens/sykehusets papir, og være stemplet og underskrevet. Om du skal til land med dårlige engelskkunnskaper, sørg for å få attester og medikamentliste oversatt til lokalt språk. Husk dato.

3. Hva skal stå i attesten
Det må fremgå tydelig av attesten at CF er en kronisk og livstruende sykdom, og at det er nødvendig med kontinuerlig/daglig behandling med de angitte medikamenter. Det er ikke nødvendig å angi doseringer, kun en komplett liste over medikamentene. Husk også å føre opp apparatur som for eksempel inhalasjonsapparater(ta med produsent og modell). Det er særdeles viktig å føre opp sprøyter og kanyler på en slik måte at kontrollpersonalet på flyplassen forstår hva disse skal brukes til. Kontrollpersonalet på de ulike flyplassene har i realiteten litt ulike vurderingskriterier og terskler for hva de tillater om bord, så selv med attest er man ikke alltid garantert å få med seg alt om bord, spesielt gjelder dette sprøyter/kanyler. Husk også at reseptfrie medikamenter(paracet, ibux ol) må tas med på medikamentattesten.

 

4. Ha papirer PÅ deg
Det kan være lurt å ha medisinliste og kontaktinfo til din lege PÅ kroppen (alltid ha det med deg).

5. Bestill og hent medisiner/utstyr på apoteket/sentral i god tid
Ofte må apotek eller behandlingshjelpemiddelsentral bestille tingene du trenger fordi de ikke har det på lager. Dette tar tid - så start i god tid.

6. Medisiner
Medisinene må være i originalemballasje med etikettene på. For sikkerhets skyld, ta gjerne med kopi av reseptene dine. Ta alltid med mer medisiner enn du behøver, du vet aldri om hjemreisen blir utsatt på grunn av streik eller andre uforutsette hendelser. 

7. Fordel medisinene
Ta med deg dobbelt, fullt sett medikamenter (husk all apparatur i håndbagasjen):

 

  • ett sett i håndbagasjen
  • ett sett i bagasjen du sender inn i flyets bagasjerom/sjekker inn. 

Medisinene må være i originalforpakning.

8. Medikamenter som klassifiseres som narkotika
Om man må ha med seg sterke msertestillende midler, må man sjekke om man trenger en såkalt Schengen-attest - hør med lege eller apotek. Mer informasjon om Schengen-attest finner du her. Attesten kan ustedes av apoteket.

9. Europeisk helsetrygdekort
Ta med europeisk helsetrygdekort som dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Du har rett til behandling på lik linje med oppholdslandets borgere. Kortet erstatter den tidligere papirblanketten E 111. Søk om europeisk helsetrygdekort her.

10. Salttabletter
Skal du til et varmt land, ta med deg salttabletter som erstatter salttapet som oppstår når du svetter. Salttabletter får du kjøpt på apoteket. Drikk mye!

11. Oksygen
Skal du ha med oksygen, sjekk med flyselskapet hvilke regler som gjelder - i god tid før du skal reise!

12. God reiseforsikring
Sist, men ikke minst; en god reiseforsikring. Sjekk også at den faktisk dekker sykdom/forverrelse ved kronisk sykdom. Om nødvendig, skaff en legeattest på forhånd om at du og CF'n din er "friske" nok til å reise.

12. Les anbefalinger for reise ved CF

 

Annen nyttig info:

Informasjon fra Avinor

Brosjyre: Det danske Statens Luftfartsvæsen har utgitt en grei brosjyre om medisiner og luftfart.


Nyttige linker
Medisiner på utenlandsreise - informasjon fra Statens legemiddelverk
Avinor - informasjon om bagasjeregler og sikkerhet - medisiner omtales i punkt 5.
Har du behov for assistanse på flyplassen - sjekk denne informasjonen fra Avinor.

 

De andre artiklene her på Reise med CF (se nederst på siden).

 

God tur!

Oppdatert per 28. juni 2013

Skrevet av Sharon Gibsztein, NFCF 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen