Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Cfnorgeipadogmobil350px

Rekordantall besøkende på cfnorge.no i 2012!


CF-bladet og cfnorge.no
30.01.2013
Sharon Gibsztein

Mer enn 13 000 unike besøkende var inne på cfnorge.no i 2012. NFCFs nettside blir stadig mer populær, både blant fagfolk og mennesker som er berørt av CF.

 

Årsaken til at vi har klart å nå ut til så mange, er at vi i 2012 aktivt brukte CF-relaterte sider og grupper på Facebook. De fleste nyhetsartiklene på cfnorge.no ble annonsert på vår egen offisielle side på facebook CFNorge og på den private lukkede facebookgruppen Cystisk fibrose.

 

På denne måten har vi nådd ut til engasjerte lesere med viktig og nyttig informasjon for mennesker med CF, pårørende og fagfolk. I 2012 la vi også mer vekt på spesifikk CF-informasjon.

 

cfnorge.no – viktig kilde for hjelp til selvhjelp
Vår målsetning er å nå ut med informasjon til alle som har CF og deres familier og å heve kompetansen om sykdommen – dette er helt sentral hjelp til selvhjelp og mestring. Treffstatistikken viser et nærmest uuttømmelig behov for praktisk og nyttig informasjon om behandlingsopplegg, rettigheter og kunnskap for bedre å mestre CF i hverdagen.

 

EXTRA-prosjekt kommmunikasjon for mestring
Det store engasjementet for cfnorge.no og behovet for informasjon for mestring er bakgrunnen for at NFCF i år vil øke brukerkvaliteten på cfnorge ytterligere. Vi skal blant annet gjøre det lettere å finne frem på siden og innholdet skal bli enda mer nyttig og relevant. Se mer om dette prosjektet her.

 

cfnorge.no – også for fagfolk
Vi vet at både nettsiden og nyhetsbrevet også er populære blant helsepersonell. Vi har god kontakt med fagskribenter som skriver for oss, og vi håper at vi kan tiltrekke oss enda flere fremover.

 

Nyhetsbrevene - viktig kilde til oppdatering
Nyhetsbrevene våre er også godt likt, og vi ser klart økte besøkstall i dagene etter at nyhetsbrevet er sendt ut. I nyhetsbrevene gir vi en oversikt over den siste månedens nyhetssaker, og i tillegg prøver vi å samle inn CF-nyheter fra utlandet, kanskje månedens videosnutt eller boktips.

 

Spre informasjon om CF og våre behov - bruk ”del” og ”liker”!
Det er viktig å spre kunnskap og informasjon om både CF og om nyheter som er viktige for oss, deriblant NFCFs interessepolitiske arbeid. I 2013 håper vi derfor å nå enda flere mennesker. Vi oppfordrer alle til aktivt å bruke ”del”- og ”liker”-funksjonene på facebook eller andre sosiale medier.

De som ikke er medlem av sosiale medier, kan dele nyhetssaker via epostfunksjonen som ligger øverst og nederst i hver artikkel.

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen