Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
dusjhode350px

Skolestart: tid for å rengjøre skoledusjen


Å leve med CF, Smittevern
21.08.2013
Sharon Gibsztein

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle institusjoner til å rengjøre dusj- og vannanlegg som har stått ubrukt over sommeren. Dette for å unngå legionella.


Skoleanlegg, idrettsanlegg og andre bygg som har stått ubrukt i sommer er typiske anlegg som bør rengjøres og desinfiseres. Årsaken er at legionella trives godt ekstra godt i rør med stillestående vann og i varme temperaturer, slik som vi har hatt i sommer.

 

Hvis det finnes legionellabakterier i anlegggene, kan disse rives løs med vannstrømmen når anlegget skrus på, og legionellaen kan spres ved dråpesmitte. Legionella kan gi lungebetennelse.  

 

Les Folkeinstituttets råd og anvisninger for å rengjøre og desinfisere vannanlegg - spre gjerne dette rådte til din skole/idrettshall eller annen institusjone med vannanlegg.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen