Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Norske sedler hand

Søk fagrådets midler til faglig utvikling innenfor CF og PCD 2023


fagrådet, cf, pcd, organisasjon, fag og forskning
03.05.2023
Sharon Gibsztein

NFCF-fagråd utlyser midler til fagutvikling i 2023 for helsepersonell som arbeider med cystisk fibrose (CF) og primær ciliær dyskinesi (PCD). Søknadsfrist er 20. mai 2023.

 

Midlene er bevilget fra styret i NFCF til fordeling gjennom NFCF Fagråd.          

 

Søknaden skal inneholde: 

  • Navn på søker (person, faggruppe)
  • Tiknytning til omsorg for CF og PCD i Norge
  • Formål pengene skal brukes til med beskrivelse av innhold, målgruppe og kostnader

 

Ved tildeling av NFCF fagrådsmidler 2023 kreves det innsending av rapport med informasjon om hva pengene ble brukt til innen årets utgang.

 

Søknadsfrist 20. mai 2023

 

Søknad sendes fagrådet per epost til Ellen Julie Hunstad

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen