Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Facebook Trivselsmidler utlysning 2023

Søk Trivselsmidler!


trivselsfondet
22.03.2023
Sharon Gibsztein

Har du en drøm du ønsker å realisere? Utstyr du trenger til å fysisk aktivitet eller hobby? Du som har CF eller PCD kan søke trivselsmidler fra vårt Trivselsfond. Søknadsfrist er 1. april. Du må være medlem i CF-foreningen.

 

Fondets formål er å bidra til økt trivsel og tiltak som vil gjøre hverdagen lettere for personer med CF eller PCD, og deres familier. Fondet kan yte støtte ved individuelle bevilgninger eller til personlige prosjekter.

Det forutsettes medlemskap i NFCF, for å komme med i betraktning ved utdeling av CF-foreningens midler. Det gis ikke bidrag til tiltak som forutsettes finansiert av offentlige midler.

Søk elektronisk her

Søknadsfrist: 1. april 2023

Tildelingen offentliggjøres på festmiddagen lørdag 22. april under årsmøtehelga i Sandvika. Tildelingen offentliggjøres også på våre nettsider og i våre sosiale medier. 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen