Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
LogoSykehusinnkjopBrevApril 2022

Sykehusinnkjøp svarer CF-foreningen om Kaftrio-prosessen


kaftrio, interessepolitikk, presisjonsmedisiner for cf, medikamentnytt
10.04.2022
Sharon Gibsztein

Snart 600 dager etter at Kaftrio ble godkjent i Europa, øker frustrasjonen blant våre medlemmer, og behovet for informasjon er stort. Forrige uke sendte vi igjen brev til både Sykehusinnkjøp og produsent Vertex. Les svaret fra Sykehusinnkjøp.

 

Onsdag 13. april er det 600 dager siden Kaftrio ble godkjent for det europeiske markedet. Epostkorrespondanse CF foreningen og Sykehusinnkjop 7 og 8 april 2022I Norge er Kaftrio stadig ikke godkjent til bruk for norske CF-pasienter.

Mangelen på informasjon fører til stadig økende frustrasjon og fortvilelse blant våre medlemmer. Derfor sendte vi 7. april nye henvendelser til Sykehusinnkjøp og Vertex. Klikk på bildet av brevene for å laste ned lesbar PDF. Bildet viser korrespondansen mellom CF-foreningen og Sykehusinnkjøp.

I våre brev til de to partene ber vi blant annet partene stille på et digitalt medlemsmøte for å gjøre kort rede for prosessen hittil, og utsiktene for en løsning. Når forhandlingene og godkjenningsprosessen har tatt så lang tid, mener vi det ville være riktig om partene selv møtte pasientene for å gi en orientering. 

 

Sykehusinnkjøp sitt svar

I sitt svar datert 8. april skriver Tommy Juhl Nielsen, Divisjonsdirektør Legemidler i Sykehusinnkjøp, at: 

Sykehusinnkjøp har stor forståelse for at man ønsker ytterligere informasjon, men vi kan ikke si mer på grunn av pågående forhandlinger. Vår vurdering er at forhandlingene er fokuserte og gode, med et konstruktivt innhold.

Sykehusinnkjøp sitt mål i forhandlinger er et godt forhandlingsresultat som Beslutningsforum skal ta stilling til. Det innebærer at vi heller ikke deltar på møter som tematisk tangerer pågående forhandlinger av denne karakter. 

Vertex hadde ikke rukket å svare da denne nettsaken ble skrevet. 

Brevene til partene er gått som eposter fra daglig leder i CF-foreningen til aktuelle mottagere hos de to partene. 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen