Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Beslutningsforum18012021

Symkevi og Kaftrio i Beslutningsforum12.01.2021
Sharon Gibsztein

På sitt møte mandag 18. januar skal Beslutningsforum behandle både Symkevi og Kaftrio. Begge legemidlene er årsaksbehandlinger for cystisk fibrose. 

 

Se møteagendaen her. Sakspapirer, protokoll og referat legges ut noen dager etter møtet.

Siden vi ikke har innsyn i dokumentene for møtet, har vi ikke nøyaktig kunnskap om hva Beslutningsforum konkret skal ta stilling til. Vi antar likevel at det vil fattes litt ulike beslutninger for henholdsvis Symkevi og Kaftrio, siden de er på ulike stadier i prosessen:

  • For Symkevi er metodevurderingsrapporten og prisnotat ferdig, og vi tror derfor Beslutningsforum vil bestemme om medisinen skal tas i bruk eller ikke.
  • For Kaftrio tror og håper vi at det kan handle om hvorvidt saksbehandlingen skal settes i gang igjen eller ikke, slik at man kan komme i gang med metodevurdering.

Vi er spesielt spente på Kaftrio, i og med at Bestillingsforum stanset saksbehandlingen i midten av desember 2020. I etterkant av Bestillingsforums stopp-vedtak, har CF-foreningen og det medisinske CF-miljøet sendt flere brev til Nye metoder for å forsøke å få saksbehandlingen for Kaftrio på skinner igjen.

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen