Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Tarmkreftscreening i gang


voksen med CF, leve med CF, behandling, fag og forskning
12.12.2019
Sharon Gibsztein

AudunOsNSCF fotoPFinstad utsnitt1

Voksne med cystisk fibrose har noe økt risiko for tarmkreft, og det er derfor anbefalt at alle som er 40 år eller eldre undersøkes rutinemessig. Nå før jul er CF-senteret i gang med å undersøke de første pasientene. Ansvarlig lege er CF-senterets Audun Os (bildet. Foto: Pål Finstad).

 

Internasjonale tall viser at mennesker med cystisk fibrose har circa 6 ganger høyere  risiko for å utvikle kreft i tykktarmen enn den generelle befolkningen og at kreftformen tenderer til å dukke opp noe tidligere i livet ved CF. Dette er tall som gjelder for de som ikke er transplantert. Nye internasjonale CF-retningslinjer anbefaler derfor at alle ikke-transplanterte CF-ere som er 40 år eller eldre, bør screenes for tarmkreft hvert 5. år. Om man har mottatt organtransplantasjon, anbefales slik screening allerede fra 30 års alder grunnet økt kreftrisiko ved immunsuppresiv behandling som gis etter organtransplantasjon.

 

Koloskopi

Sammen med gastromedisinsk avdeling på Ullevål setter NSCF derfor nå i gang tarmkreftscreening for norske CF-pasienter. Undersøkelsen gjøres som en koloskopi. Koloskopi er en undersøkelse av hele tykktarmen ved hjelp av et koloskop. Koloskopet er en bøyelig fiberoptisk slange som føres inn i tarmen (kilde: nhi.no).

 

CF-tilpasset tømmingsregime

Mennesker med cystisk fibrose har ofte svært treg mage på grunn av unormal fordøyelse og seige sekreter og slim i tarmsystemet. Dette gjør at det trengs et noe mer omfattende og mer tidkrevende tømmingsregimer. Det er derfor laget et eget CF-tilpasset tømmingsregime som gjøres over flere dager i forkant av undersøkelsen.

 

Godt samarbeid med Ullevål gastro

Det er lite kunnskap om tykktarmskreft og forstadier til slik kreft ved CF. Dette sammen med de CF-spesifikke utfordringene rundt tarmtømming, har gjort at CF-senteret ønsket å sentralisere tarmkreftscreeningen til gastromedisinsk avdeling på Ous Ullevål i første omgang. CF-senteret har fått i stand et godt samarbeid med Ullevåls gastromedisinsk avdeling, forteller Audun Os, som er overlege på CF-senterets Voksenseksjon og den som har hovedansvaret for screeningen.

For å få sjekket at planlagt tømmingsregime fungerer godt, starter man med pasienter som bor i nærområdet og som har mindre komplikasjonsrisiko i aller første omgang. Deretter vil tarmkreftscreeningen tilbys alle landets pasienter fortløpende.

Landspasienter som ønsker å få utført screeningen i CF-senterets regi ved Ullevål, må samtykke i å delta i CF-registeret/biobanken. Har man ikke avgitt slik samtykke vil man selvfølgelig bli henvist til samme undersøkelse ved lokalt eller regionalt sykehus.   

 

Støtte fra NKSD

Tarmkreftscreeningen gjøres som en del av CF-senterets løpende behandling og oppfølging av CF-pasienter. For å kunne lære mest mulig om problemstillingen vil implementeringen gjennomføres som et prosjekt i samarbeid med CF-registeret/biobanken slik nevnt ovenfor. Dette aspektet gjør at prosjektet er innvilget økonomisk støtte fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

 

Mer er informasjon om CF og tarmkreft

Først fra CFF og så vitenskapelige artikler:

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen