Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
web insulinpenn endelig

Tilbakekalling insulinpenn


behandling, medikamentnytt
25.10.2013

Ferdigfylte insulinpenner av typen NovoMix 30 FlexPen produsert av Novo Nordisk med bestemte batchnummer (produksjonsnummer) har produksjonsfeil og kalles tilbake. Bildet fra Legemiddelverket viser hvordan du finner batchnummeret.

 

Batchnumrene det gjelder er disse:

  • CP51097
  • CP50641

Har pennen din dette batchnummeret, går du til apoteket og får en ny.

 

Les mer hos Statens legemiddelverk. Her får du også informasjon om hva du skal gjøre hvis du har brukt pennen.

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen