Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Vitaminer: Dekas Plus erstatter Aquadeks


medikamentnytt, behandling
05.01.2017
Sharon Gibsztein

DekasPlusSoftgelsWeb

Multivitaminpreparatet Aquadeks går ut, og erstattes av Dekas Plus (bildet). Dekas Plus kommer som softgels og dråper. Det må søkes nytt godkjenningsfritak fra Legemiddelverket for Dekas Plus, tidligere godkjenning for Aquadeks kan ikke brukes. I tillegg må man ha resept.

Oppdatert 14. mai 2017

Dekas Plus er et multivitamin som er spesiallaget for pasienter med cystisk fibrose. Vitamintilskuddet har mer av de fettløselige vitaminene D, E, K og A, som typisk er de vitaminene CF'ere har for lite av. Dette preparatet har større mengder vitaminer enn det Aquadeks hadde. Produsenten har også lansert tyggetabletter, det er ventet at de vil komme i handelen i Norge etterhvert. Norsk senter for cystisk fibrose vil bidra her.

 

Nytt godkjenningsfritak fra Statens Legemiddelverk

DEKAS Plus er et uregistrert preparat. For uregistrerte preparater må det søkes om godkjenningsfritak for hvert enkelt uregistrerte legemiddel legen ønsker å foreskrive. Tidligere innvilget søknad på annet lignende legemiddel, her Aquadeks, fra samme preparatgruppe; multivitaminer, kan ikke brukes. Godkjenningsfritak for legemidler er altså preparatspesifikt, gjelder kun for den typen legemiddel det søkes om.

Altså må det søkes om nytt godkjenningsfritak for DEKAS Plus. Slik søknad om godkjenningsfritak skrives av behandlende CF-lege samtidig som han/hun skriver ut resepten. Legemiddelverket opplyser på sine nettsider at saksbehandlingstid varierer mellom tre og 14 dager, avhengig av om det er elektronisk eller papirsøknad. Slikt godkjenningsfritak må fornyes hvert år, dette gjør legen som skriver resepten. Apotek1 Asker anbefaler at man sender søknad om godkjenningsfritak fra Statens legemiddelverk så raskt som mulig, slik at man har det innvilget når man skal gå over fra Aquadeks til Dekas Plus.

 

Dekning av utgifter - Helfo

Tidligere innvilget finansiering fra Helfo for Aquadeks vil også gjelde for Dekas Plus. Dette fordi innvilget dekning gjelder for en preparatgruppe. Det er altså ikke nødvendig å søke Helfo på nytt om dekning av utgifter til Dekas Plus. Hvis pasienter opplever spørsmål om finansiering når de skal hente Dekas Plus på apoteket, kan de be apoteket kontakte Helfo direkte for å få en rask bekreftelse på innvilget finansiering. 

 

Kilder for informasjonen i denne saken:

  • Norsk senter for cystisk fibrose
  • Apotek1 Asker

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen