Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

600 innspill om hjemmebehandling med intravenøs antibiotika


aktiv og engasjert, fag og forskning
30.03.2016
Ellen J Hunstad

EllenJH

I 2015 svarte 800 skandinaviske CF-pasienter på spørsmål om hjemmebehandling med intravenøs antibiotika. Nå lages det poster til den europeiske CF-konferansen i juni. Kanskje ditt innspill kommer med? Bilde: Ellen Julie Hunstad, en av sykepleierne bak undersøkelsen.

 

Ellen rapporterer fra nettverksmøtet: 

Våren er også tid for skandinaviske CF-møter, og rett før påske var nettverksgruppen for CF-sykepleierne, Scandinavian Nurse Specialist Group-CF, samlet i Lund i Sverige.

Mye av tiden på dette to dagers møtet ble brukt til gjennomgang av resultater fra vår spørreundersøkelse ”Pasienterfaringer med hjemmebehandling med intravenøs antibiotika” .

Det var nesten 800 som svarte på undersøkelsen, og av disse var det nærmere 600 personer som hadde erfaringer å dele med oss. Studien skal presenteres som poster ved ECFS-konferansen i Basel juni 2016.

Representanter fra CF-sentrene i København, Lund, Gøteborg, Stockholm, Uppsala og Oslo var til stede. Våre sykepleiere i Århus og Reykjavik kunne ikke komme.

Samtidig med sykepleiermøtet i Lund, var CF-legene samlet i København for møte i Scandinavian CF Consortium Study Group. 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen