Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
graduation 879941 640 litenWeb

Å bli utvekslingsstudent - råd og tips


ung med CF, voksen med CF, leve med CF, utdanning
20.01.2016
Synne Wiberg

Utveksling blir stadig vanligere både under videregående og høyere utdanning. Derfor har vi samlet noen tips som til deg med CF som planlegger å være utvekslingselev. Illustrasjon: pixabay.com

 1. Planlegg sammen med CF-teamet ditt – i god tid!
  Før du reiser må du, i samarbeid med legen din og andre i CF-teamet ditt, utarbeide en klar plan. Hvordan kan du kontakte lege i Norge? Hvilke helseinstitusjon/lege skal du ha kontakt med i vertslandet? Hva skal du gjøre om du blir akutt syk? I god tid før du reiser bør det være opprettet kontakt med ditt nye CF-senter, og aktuelle kopier fra journal være sendt over.  Det anbefales å ha med en engelskspråklig legeuttalelse som beskriver din helsestatus, medisiner og utstyr. Det er viktig å ha en god helseforsikring, og å sjekke eventuelle vilkår og unntak.
   
 2. Ta ansvar for deg selv
  Mange tenker sikkert at det sier seg selv, men når du reiser på utveksling kan det være den første gangen du har alt ansvar for din egen helse og behandling. Da kan du møte på utfordringer du ikke har hatt før, for eksempel vedrørende ernæring eller klimaforskjeller både inne og ute. Kanskje må du også ta med deg medisiner og vitaminer fra Norge? Her finner du informasjon om utføring og innføring av medisiner fra Statens legemiddelverk.
  Klima: hvordan håndterer du varme, trekk, kulde og fuktighet? I noen land er husene ofte kalde og trekkfulle og oppvarming/strøm er dyrt. Eller det er veldig varmt klima og klimaanlegg er mye brukt, noe som kan gi store temperaturforskjeller mellom ute og inne. Sjekk derfor byggeskikk og/eller byggkvaliteten dit du skal.
  Medisiner og resept: Hvis du vil hente ut medisiner i vertslandet, må du blant annet kontakte lege for gyldig resept i vertslandet, sjekke hvem som skal betale for medisinene og at det er nøyaktig samme medisiner som du bruker hjemme.

 3. Fortell om CF
  Du bestemmer selv om du vil fortelle andre i vertslandet om CF eller ikke. De du reiser sammen med fra Norge kan være en god støtte i et fremmed land - selv om du ikke kjenner dem fra før. Hvis du skal bo hos en vertsfamilie eller sammen med andre kan det også være lurt å informere dem om CF, hvilke forhåndsregler du må ta og hvilken behandling du må gjennomføre.

 4. Hold deg frisk og ha det gøy
  Det viktigste du gjør når du er på utveksling er å ta vare på deg selv og helsen din. Gjennomfør din daglige behandling, og ta kontakt med CF-senteret hvis du er syk. Jo friskere du er, desto mer overskudd har du til å være med på ting. På denne måten vil du få mest mulig ut av opplevelsen som utvekslingsstudent.

Flere tips: Se også Reise med CF. Vil du høre andres erfaringer med utveksling/år i utlandet, gå til våre lukkede og hemmelige Facebookgrupper "Cystisk fibrose" og/eller "Voksen med CF". Du kan også lese intervju med Synne Wiberg i CF-bladet 3/2015, der forteller hun om egne erfaringer med det å være utvekslingselev i England. 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen