Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
kermit 167443 640

Å snakke med barn


Barn med CF, Aktiv og engasjert
13.04.2015
Anna Marie Jensen

Har du forberedt deg på hvordan du skal fortelle barnet ditt at det har en alvorlig livslang lidelse? Er du klar for spørsmålene som vil komme den dagen barnet selv innser at hverdagen til vennene eller egne søsken skiller seg ut fra den de selv har? Frambu - senter for sjeldne diagnoser fyller 60 år og inviterer til et kurs der temaet nettopp er å snakke med barn.

Alle foreldre må på et tidspunkt snakke med barnet sitt om emner som kan være vanskelige både og forklare og forstå. Foreldre og besteforeldre til barn med funksjonsnedsettelse må i større eller mindre grad forberede seg  på å svare på svært vanskelige, og til dels vonde, spørsmål. Det er ikke enkelt å vite når barnet er modent nok til å ta imot informasjon om egen sykdom, ei heller hvor mye og hva en skal fortelle. Det samme gjelder når en skal forberede barnet på sykehus og undersøkelser.

 

Gratis Frambukurs om å snakke med barn

Det finnes ingen fasitsvar her, så 100 % forberedt blir man nok ikke, men god hjelp på veien kan du få ved å melde deg på Frambu sitt jubileumskurs "Å samtale med barn" 27. mai 2015. Dette er et dagskurs for foreldre, foresatte og besteforeldre til barn og unge i alderen 0-18 år, med en av Frambus diagnoser. Pedagoger, psykologer og psykiatere, som har lang erfaring i arbeidet med barn med funksjonsnedsettelser, vil presenter teknikker for å samtale med barnet om vanskelige tema.

Kurset er gratis og reiseutgifter dekkes av Pasientreiser. Du kan også ta kontakt med lokal NAV trygd vedrørende dekking av opplæringspenger for deg som er i arbeid. Frist for påmelding er 30. april 2015

Les mer og meld deg på via Frambus egne sider

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen