Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
UMM deltakere770 Ahus

Ungdom: På andre kjenner man seg selv


Ung med CF, Inspirasjon
15.04.2015
Synne Wiberg

I fire nye videoer møter vi seks ungdommer med ulike diagnoser. De forteller om hvordan de opplever hverdagen sin. Å høre at du ikke er alene om dine tanker og følelser gjør det kanskje lettere å snakke med de rundt deg. Skjermdump: ungdomsmedisin.no

 

Videoene ble laget i prosjektet Ung Medvirkning og Mestring (UMM) hvor ungdommene var med i gruppebaserte veiledningsprogram ved Akershus universitetssykehus HF. Prosjektet ble gjennomført i regi av Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring innen helse (NK LMH) i perioden 2012-2014.

  • Se video nederst på siden.

 

Ungdom med CF kan kjenne seg igjen i mye

Videoene tar opp problemstillinger som kan være vanskelige å snakke om. Å høre at andre deler dine følelser og opplevelser er en god støtte for de fleste av oss. Selv om vi ikke vet hvilke diagnoser ungdommene har, tar de opp problemstillinger som mange kan kjenne seg igjen i, også ungdom med CF. Å høre at du ikke er alene om dine tanker og følelser gjør det kanskje lettere å snakke om dette med de rundt deg.

 

Utfordrende at ikke alle skjønner

Ungdommene i filmen tar også opp hvor utfordrende hverdagen for de rundt dem kan være. De forteller at de kan føle seg som en byrde, og at det er vanskelig å snakke om dette med venner og familie, fordi de ikke skjønner hvordan mennesket med helseutfordringen har det.Kanskje det blir lettere å skjønne hvordan mennesker med CF opplever det å leve med sykdommen sin når de hører hva andre ungdommer tenker om dette temaet.

 

Nyttig også for foreldre, venner og helsepersonell

At ungdom får dele erfaringer og følelser med hverandre er viktig. Å oppleve at det er andre som har det som deg, og å høre at du ikke er alene om det er godt å vite. Disse videoene kan være nyttig for ungdommer som selv har CF, men også for foreldre, venner og helsepersonell. 

Se videoen "Frisk ungdom med helseutfordringer" nedenfor, og tre andre videoer på prosjektets hjemmeside

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen