Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Antibac

Antibac på blå resept?


behandling, smittevern
22.02.2014

Personer med Cystisk Fibrose(CF) har rett til full dekning av utgifter til diverse forbruksmateriell. I dag må man betale selv og så søke refusjon. Nå åpnes det for å få slikt materiell på blåresept.

 

NFCF har fått tilbakemelding fra circa 45 personer med CF som viser at ordningen både er lite kjent og tungvint å bruke. Urd Andestad i Helsedirektoratets avdeling for legemiddel- og tannhelserefusjon bekrefter vår kartlegging, de har registrert at kun 13 personer med CF benyttet ordningen i 2013.

 

Desinfeksjonsvæske, papirservietter og spyttkrus

Personer med Cystisk Fibrose (CF) har rett til full dekning av utgifter til forbruksmateriell som desinfeksjonsvæske, papirservietter og spyttkrus. Dette er hjemlet i Folketrygdlovens § 5-22. Man får refusjon ved at det godtgjøres ved erklæring fra spesialist i lungesykdommer eller tilsvarende avdeling i sykehus at søker har cystisk fibrose, og trenger dette materiellet. Deretter kjøper man produktene via apotek, medisinsk grossist, helsebutikk eller lignende og får refundert pengene.

 

Refusjonsordningen ingen orker å bruke

Mange som har krav på refusjon bruker altså ikke denne ordningen. Dette betyr at mange har betydelige egne utgifter til disse produktene. Mange bruker kanskje ikke så mye desinfeksjonssprit som de bør fordi dette koster for mye. NFCF er også kjent med at enkelte har fått avslag på sine refusjonskrav. 

 - Dette er et refusjonssystem som er overmodent for forenkling, sier NFCFs leder Ann Iren Kjønnøy.

 

Helsedirektoratet foreslår forenkling

Kjønnøy forteller at i denne saken er det Helsedirektoratet som har vært pådriver:

 - Til stor glede for oss i NFCF ble vi i januar invitert til et møte i Helsedirektoratet hvor de ønsket å diskutere muligheten for å overføre bidragsordningen i § 5-22 til blåreseptordningen. Dette vil være en forenkling både for pasientene og saksbehandlerne. Møtet avdekket en klar felles plattform for dette arbeidet.

 

Bruk refusjonsordningen – en stund til

 - NFCF bidrar til arbeidet ved å beskrive hvilke behov CF-pasienter har og hvor mye som trengs av de ulike produktene. Så ser vi fram til resultatet av dette arbeidet og håper også departementet, som til sist bestemmer, ser fordelene med å overføre bidragsordningen til blåresept. Slike prosesser tar litt tid, sier Kjønnøy, så i mellomtiden er det bare å bruke dagens ordning via § 5-22.

 

Medlemmers tilbakemelding viktig

Ann Iren Kjønnøy benytter anledningen til å takke alle som ga tilbakemelding når NFCF måtte gjøre en kjapp kartlegging i forkant av møtet med Helsedirektoratet.

Våre medlemmer ga oss også noen innspill om andre problemstillinger de er opptatt av. Disse ble ikke tatt opp i møtet med Helsedirektoratet. NFCF har sett på disse sakene separat, og her er våre anbefalinger for disse sakene:

  • Sprøyter og målebeger for å dosere medisin: Noen må betale for dette, men det skal apoteket levere gratis. Hvis de ikke gjør det, så bytt apotek!
  • Prøveglass for ekspektoratprøver: Det skal man få gratis fra det stedet man leverer prøve – eller fra fastlegen.

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen