Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Piller

Årsaksbehandlende medisin: Hva med meg?


behandling, medikamentnytt, interessepolitikk, likemenn
25.05.2014

Vi har fått mange spørsmål i etterkant av innslagene på TV2 om årsaksbehandlende medisiner for CF. Spørsmål om behandling må rettes til den CF-sykehuslegen dere vanligvis bruker. Man kan også henvende seg til Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF). 

 

I perioden 20.-22. mai har det vært en rekke innslag på TV2 om årsaksbehandlende medisiner for CF. Slike medisiner kan korrigere den grunnleggende årsaken for CF og bremse opp utviklingen av nye lungeskader. Disse medisinene er konstruert slik at man må ha bestemte typer mutasjoner for at medisinen skal virke. Per nå finnes det én slik medisin, den heter Kalydeco, og man må ha en mutasjon som heter G551D for å kunne ha nytte av Kalydeco. Sålangt cfnorge.no kjenner til, er de pasientene som kan bruke denne medisinen, blitt kontaktet av sin CF-lege.

 

Nye varianter undervegs
Neste variant av denne type medisin er under utvikling, og vil være aktuell for de som har delta508F-mutasjon. Nær 70 prosent av den norske CF-popluasjonen har en eller to slike mutasjoner. Les mer om mutasjoner og årsaksbehandlende medisiner på Kalydeco - behandling og mutasjoner.

 

Spør CF-legen din!
Vi i NFCF har mottatt mange spørsmål i kjølvannet av innslagene på TV2. Fordi vi er en pasientorganisasjon, skal vi ikke gi behandlingsråd til enkeltpasienter.

Hvis du vil vite hva utviklingen av årsaksbehandlende medisiner betyr for deg og din CF, må du henvende deg til din egen CF-lege ved det sykehuset du bruker. Du kan også spørre Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF), bruk da gjerne MinJournal. Du skal kunne få informasjon om mutasjoner og behandlingsmuligheter tilpasset din sykdomssituasjon.

 

For mer generell informasjon om dette temaet, se:

 

For mer om saken årsaksbehandlende medisiner for CF, se:

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen