Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Lunger

Hvem skal få nye lunger?


transplantasjon, behandling
21.04.2014

I en kronikk i Aftenposten 22. april forteller lungeleger fra Rikshospitalet om hvilke kriterier de bruker når de skal velge hvem som skal få tilgang til denne knappe ressursen. I en sidereportasje møter vi Sigrid som fikk nye lunger for 4 år siden.

Oppdatert 20. mai 2014 

Nye lunger ved hjelp av lungetransplantasjon er en svært knapp ressurs. I kronikken "Hvem skal få nye lunger?" redegjør overlegene Are Holm og Inga Leuckfeld, begge ved lungeavdelingen, hjerte- lunge og karklinikken, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus for hvilke kriterier de velger ut fra.

 

30 lungetransplantasjoner per år

I kronikken viser de to legene hvilke kompliserte og til tider tøffe vurderinger de må gjøre for å velge riktig mottager til det knappe godet som en lungetransplantasjon utgjør. Kronikkforfatterne peker på at det hvert år kun er omtrent 30 organer som er tilgjengelig for lungetransplantasjon. Når de velger at en person skal få, velger de samtidig bort en annen person. Dette samtidig som  300-400 mennesker i Norge hadde hatt behov for lungetransplantasjon hvert år på grunn av alvorlig og invalidiserende lungesykdom. Holm og Leuckfeld er opptatt av å vise hvilken medisinsk fagkunnskap og etiske prinsipper som ligger til grunn for de valgene de må gjøre. 

 

Lungetransplantasjon siste utvei ved alvorlig CF

For mennesker med svært alvorlig CF-sykdom er lungetransplantasjon siste utvei for å kunne leve videre. Når CF-pasienten er så lungesyk at man må regne med at vedkommende bare har 2-3 år igjen å leve, blir pasienten henvist til Rikshospitalets lungeavdeling med tanke på lungetransplantasjon. Pasienten regnes på dette tidspunktet for dødssyk, og selv enkle ting som å ta en dusj, lage mat, bevege seg fra ett møbel til et annet i eget hjem er en stor belastning for pasienten. Lungetransplantasjon er eneste mulighet for å kunne leve videre. Mennesker med CF er blant de yngste pasientene som går gjennom lungetransplantasjon, noen er yngre enn 20 år.

 

Sigrid fikk lunger for 4 år siden, Eva-Beate venter

På reportasjeplass i Aftenposten møter vi henholdsvis Sigrid Glastad Laugen og Eva-Beate Galgum. Sigrid har CF og fikk nye lunger for fire år siden. Hun sier det er herlig å kunne le uten å få en hostekule.

Eva-Beate, som har lungefibrose, venter fortsatt, og må bli sykere før det blir hennes tur. Hun forteller; 

"Og som legene på Rikshospitalet sier til meg: Først må du vurderes som syk nok, deretter må du være frisk nok til å overleve». Det er en tøff beskjed å leve med – for jeg er konstant redd for å bli for syk til å få nye lunger."

 

Nytte og behov
I sin kronikk forklarer legene Holm og Leuckfeld hvordan de vurderer nytte og behov, og til Aftenosten sier de at de nesten daglig må de ta stilling til "Hvem skal få? Hvordan velger vi"

"Det er klart at en individuell vurdering av både nytte og behov er viktig", understreker de i sin kronikk.

 

Relevante saker

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen