Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
upper body 944557 640

Årsaksbehandling: planlegger fase-3 utprøving for trippelkombo


Sharon Gibsztein
03.02.2018
presisjonsmedisiner, medikamentnytt, behandling, fag og forskning

De nye mulige trippelkombinasjonene skal testes på pasienter med både enkel og dobbel F508del-mutasjon. De foreløpige resultatene antyder behandling som er betydelig bedre enn de man har i dag. Om man lykkes, vil de nye behandlingsformene kunne være aktuelle for 90 prosent av CF-befolkningen. Denne type årsaksbehandling kalles for CFTR-modulatorer.

Siste oppdatering: 24. februar 2018

 

Vertex planlegger å starte fase-3 klinisk testing av de nye mulige CFTR-modulatorene i løpet av første halvår 2018.

I studiene vil de teste ut de to virkestoffene VX-659 og VX-445 som tredjekomponent til ivacaftor (Kalydeco) og tezacaftor. Virkestoffene skal testes på to hovedgrupper av pasienter; de som har dobbel F508del-mutasjon, og på pasienter som er heterozygote, det vil si at de har en F508del-mutasjon og en mutasjon med minimalfunksjon. Denne siste mutasjonskombinasjonen omtales på kortform som F508del/min. De planlagte fase 3 studiene er basert på de lovende resultatene man har fått i fase 2-studier:

 

Resultater fase 2 - F508del/minimalfunksjon

Disse pasientene deltok i fire ukers studier og fikk de høyeste dosene av henholdsvis VX-445 og VX-659 i kombinasjon med ivacaftor og tezacaftor. De som testet VX-445 fikk en økning i lungekapasitet målt ved FEV1 på 13,8 prosent. De som testet VX-659 fikk en økning i lungekapasitet målt ved FEV1 på 13,3 prosent. Begge gruppene hadde også signifikant bedring i nivået av salt i svetten, og de opplevde også økning i målt livskvalitet.

 

VX-659 starter februar 2018

Man starter med to kliniske studier av virkestoffet VX-659 i løpet av første halvår 2018. VX-659 skal testes sammen med de eksisterende og godkjente virkestoffene tezacaftor og ivacaftor. I den første kliniske studien skal man teste kombinasjonen på pasienter med en F508del-mutasjon og en mutasjon med minimalfunksjon og som er 12 år eller eldre. 360 pasienter skal være med i denne studien som skal foregå også utenfor USA. Hovedmålet for studien er endring i lungekapasitet målt ved FEV1, sekundærmålene er endring i lungeforverringer (eksaserbasjoner), vekt (målt i BMI), saltinnhold i svetten og ednringer i pasientrapporterte data.

Informasjon fra den internasjonale Facebookgruppen Cystic Fibrosis Research News, postet 21./22. februar 2018, tyder på at forventet FDA-godkjenningsdato for denne medisinen vil være i slutten av 2019. Dette bekreftes i denne artikkelen fra bizjournals.com, hvor produsenten sier de forventer at trippelkombomedisin vil kunne være på det amerikanske markedet ved utløpet av 2019. Ergo vil denne medisinen sannsynligvis kunne nå norske pasienter i løpet av 2020, gitt at norske myndigheter mener medisinen er verdt pengene. 

I den andre studien med VX-659 skal man teste samme virkestoffkombinasjon på pasienter med dobbel F508del-mutasjon.

 

VX-445 oppstart midten av 2018

VX-445 skal også testes i trippelkombinasjon, men her skal trippelen bestå av det eksisterende og godkjente virkestoffet tezacaftor og de to nye og ikke-godkjente virkestoffene VX-445 og VX-561. Også her vil det være to ulike testprosjekter; en for de med dobbel F508del-mutasjon, og en for CF-pasienter som har en F508del-mutasjon og en mutasjon med minimalfunksjon. Disse kliniske studiene vil starte i midten av 2018 om alt går som planlagt.

 

Når blir dette medisin for min CF?

Hvis disse kliniske studiene går bra, og viser det nivået av effekt man ønsker, kan dette føre til søknader om å få godkjent legemidlene hos FDA i USA. for Deretter må det søkes om godkjenning i Europa, og deretter må hvert enkelt lands legemiddelmyndigheter avgjøre om de vil dekke kostnaden for legemidlene for sine pasienter. Dette er altså et lengre løp, og gitt at studiene er vellykkede kan det ta et par år før eventuelle nye slike årsaksbehandlende medisiner er tilgjengelige for norske CF-pasienter. Mer om hvordan norske myndigheter forbereder seg på de nye CF-medisinene.

 

Hva er minimal-funksjon mutasjoner?

Minimal funksjon-mutasjon omfatter mutasjoner som også kalles stop-mutasjon, x-mutasjon eller non-sense mutasjon. Ved denne type mutasjoner er CFTR-proteinet ikke funksjonelt. CF-sykdom med disse mutasjonene er alvorlig.  

 

Hva er CFTR-modulatorer?

Disse virkestoffene kalles CFTR-modulatorer fordi de påvirker og endrer funksjonen i CFTR-proteinet. Feil i CFTR-proteinet er det som forårsaker cystisk fibrose. Feilene kan være litt forskjellige, og det er typen mutasjon som forteller noe om hva slags feil det er på CFTR-proteinet. Ulike typer feil, det vil si ulike typer mutasjoner, må ha ulike typer medisin for å kunne påvirke og endre feilen slik at effekten av feilen blir mindre. Fordi man med denne type medisin kan påvirke årsaken til CF, kalles det gjerne for årsaksbehandling. Fordi man må lage ulike typer medisin til ulike typer mutasjonskombinasjoner av samme sykdom, kalles denne type medisiner også for persontilpasset medisin eller presisjonsmedisiner.

 

Les mer og kilder:

  1. Pressemelding fra Vertex 21.02.2018
  2. Nyhetsmelding fra britiske Cystic Fibrosis Trust 02.02.2018   
  3. Nyhetsmelding fra amerikanske Cystic Fibrosis Foundation 31.01.2018  
  4. Pressemelding fra Vertex 01.02.2018
  5. Nyhetssak fra cfnorge.no 24.07.2017; Første mulige bevis på årsaksbehandling for F508del/minimal-mutasjoner
  6. Se pipeline over ulike typer CF-medisiner under utvikling 

 

 

 

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen