Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Åshild Fitje ny likemannskoordinator


Likemenn
14.04.2013
Sharon Gibsztein

shildFitje2012fotoKariOilvutsnitt300px

På likemannskonferansen fredag 12. april ble Åshild Fitje (bildet) ny likemannskoordinator i NFCF. Foto: Kari Oliv. Oppdatert mai 2014.

 

Åshild Fitje har solid faglig bakgrunn i tillegg til å ha levd med CF i mer enn 50 år (2014). Hun har også tidligere sittet i NFCFs styre, og er hedret med CF-prisen.

 

God å snakke med og kunnskapsrik

Fitje er sosionom av yrke og har jobbet ved Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger i mange år. Hun har derfor god erfaring i å veilede og snakke med mennesker som er i krise, eller bare trenger noen å lufte ting med. Hun har også full oversikt over korpset av likepersoner, slik at hun kan veilede deg til en likeperson som passer for deg.

 

Lungetransplantantert

Åshild gikk selv gjennom en lungetransplantasjon i 2009 og har siden vært spesielt opptatt av at at CF'ere som skal gjennom dette skal ha et tilbud. I tillegg til å være likepersonkoordinator, er hun derfor også likeperson for de som står foran eller i en transplantasjonsprosess. Åshild er opptatt av at de som er i denne krevende prosessen skal ha noen med erfaring å snakke med.

 

Likeperson for transplanterte i tillegg til koordinator

 - Jeg vil være tx* likemann fordi jeg har opparbeidet meg mye kunnskap og egen erfaring i forhold til transplantasjon. Det er en omfattende prosess med mange spørsmål og følelser involvert, og jeg tror det er nyttig å kunne snakke med noen som har vært gjennom dette selv.

 

Åshild kan nås enten på epost, sms/telefon eller på pm på Facebook.

Kontaktinformasjon Åshild:
ashildfitje@gmail.com
Mobil: 952 11 752

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen