Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Bedre studiefinansiering for funksjonshemmede studenter
403.jpg

Den nye regjeringen slår fast at de vil styrke studiestøtten for funksjonshemmede studenter. Det er organisasjonen Unge funksjonshemmede(Uf) som over flere år har kjempet frem denne saken.

I Soria Moria 2 heter det at regjeringen vil ”styrke utdanningsstøtten for studenter med funksjonsnedsettelser”. Unge funksjonshemmede er svært glade for regjeringens erklæring, og har forslag til konkrete forbedringer av studiefinansieringen:

  • Studiestøtte 12 måneder i året, tilsvarende månedssats som for andre studenter
  • Eget tilleggsstipend på 3209 kroner per måned for å dekke manglende mulighet for tilleggsinntekter ved siden av studiene og ekstrakostnader knyttet til funksjonsnedsettelsen
  • Lån tilsvarende normert studietid, deretter fullstipendiering gjennom forsinkelser som skyldes funksjonsnedsettelsen.

 

Hvorfor en bedre studiefinansiering for funksjonshemmede?
Fu er opptatt av at funksjonshemmede studenter ikke har mulighet til å jobbe ved siden av studiene, og at de dermed ender opp med større gjeld. Lavere studieprogresjon kan føre til at den funksjonshemmede studenten mister stipenddelen som er knyttet til normal studieprogresjon. Det aller viktigste momentet er at funksjonshemmede i større grad enn andre er avhengige av høyere utdannelse for å kunne få seg jobb:
 
 
Med fullført høyere utdanning øker sannsynligheten for at unge med funksjons-nedsettelser kommer ut i arbeidslivet med hele femti prosent. Dette vil være et viktig bidrag til den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet, påpeker Fu-leder Adrian Tollefsen i en pressemelding.

 

NSCF: En gla’nyhet
Sosialrådgiver ved NSCF, Birthe Christensen, er også fornøyd med regjeringens satsning:

 - Det er veldig positivt at regjeringspartiene nå lover å styrke utdanningsstøtten for studenter med funksjonsnedsettelser. Det er det behov for. Også studenter med cystisk fibrose møter mange utfordringer knyttet til dagens system. 

Jeg synes forslaget til Unge funksjonshemmede er interessant og et skritt i riktig retning. For eksempel forslaget om at det gis et tilleggsstipend til funksjonshemmede studenter som har begrensninger i forhold til arbeidsinntekt ved siden av studiene, slik man har i Danmark. Dette er også en aktuell problemstilling for de fleste ungdom med cystisk fibrose. Så dette er en gla`nyhet og jeg er spent på resultatet. Håper man kommer frem til gode løsninger", avslutter Christensen.

 

Stor støtte
Både Studentenes landsforbund, Elevorganisasjonen, ANSA og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon støtter Fus løsningsmodell. Statens Lånekasse er også positive.

 

nfcf.no kommer tilbake med mer.

                                                                                                     

Unge funksjonshemmede.no - pressemelding

Faktaark fra Uf om studiefinansiering

Artikkel i studentavisen Universitas 16. September 2009, Uio.

st

 


Chiesi Pharma Viatris Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen